Wat is de betekenis van Cm , symbool?

1973
2020-11-26
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Cm , symbool

symbool voor het chemisch element →curium.