Wat is de betekenis van Clara Fey?

1933
2021-10-25
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Clara Fey

(in de wereld Maria Louisa Christina Clara), stichteres van de Zusters van het Arme Kind Jezus. * 11 April 1815 te Aken, ♱ 8 Mei 1894 op Huize Loreto te Simpelveld. Reeds als meisje thuis muntte zij uit door degelijke vroomheid en Christelijke liefdadigheid. Op aansporing van haar priester-broeder André stichtte zij in 1837 met een aantal vr...

Lees verder