Wat is de betekenis van chief operating officer?

2003
2020-12-05
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

chief operating officer

chief operating officer - Term uit de Angelsaksische bestuurscultuur. De chief operating officer is de eerst verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken in het bedrijf. Voor deze taak heeft de chief executive officer het meestal te druk. Afkorting coo.