Wat is de betekenis van Chief Executive Officer?

2021
2021-01-20
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Chief Executive Officer

Een Chief Executive Officer (CEO) is een bestuursvoorzitter of een algemeen directeur. De CEO is in het algemeen eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen het bestuur. De term Chief Executive Officer komt uit het Engels. Vroeger werd in Nederland voornamelijk de term 'bestuursvoorzitter' of 'algemeen directeur' gebruikt, maar de laatste ja...

Lees verder
2007
2021-01-20
Corporate Finance Lexicon

Boer & Croon Corporate Finance Lexicon

Chief executive officer

De chief executive officer (CEO) is de belangrijkste uitvoerende bestuurder, te vergelijken met algemeen directeur.

2003
2021-01-20
Financieel Woordenboek

Door Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

chief executive officer

chief executive officer - Term uit de Angelsaksische bestuurscultuur waarbij ‘executive’ en ‘non-excutive’ bestuursleden in één raad zitten. De chief executive officer is de eerst verantwoordelijke van de executives. Afkorting ceo. In de Verenigde Staten is de chairman vaak één en dezelfde persoon als de ceo.