Wat is de betekenis van Cellulaire pathologie?

2023-12-10
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

Cellulaire pathologie

de wetenschap die zich bezighoudt met alle ziekteprocessen die gebonden zijn aan afwijkingen in de cellen. De grondlegger van deze leer was Rudolf Virchow.

2023-12-10
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Cellulaire pathologie

de opvatting in de ziektekunde dat alle oorzaken en verschijnselen aangrijpen en gebeuren in de cellen; was oorspronkelijk de révolutionnaire leer van de grote geleerde Rudolf Virchow; later kregen andere zienswijzen meer aandacht (zie ook humorale pathologie). Juist de laatste jaren komt toch de studie van de cel bij vele ziekten (o.a. kank...


Direct alle 5 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-10
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Cellulaire pathologie

(Virchow), de leer van de verandering der cellen als grondbeginsel der ziekte.

2023-12-10
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Cellulaire pathologie

(Virchow), de leer van de verandering der cellen als grondbeginsel der ziekte.

2023-12-10
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Cellulaire pathologie

de ziektenleer zoals door Virchow geïntroduceerd. Virchow stelde dat de cel1 (5.) de zetel is van alle pathologische processen; hij benadrukte bovendien dat een ziekteproces van cel op cel kan overgaan. Ook de moderne celdiagnostiek wordt wel cellulaire pathologie genoemd, zie cytopathologie.