Wat is de betekenis van Humorale pathologie?

2024-06-25
De vreemde woorden

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Humorale pathologie

leer van het bederf der vochten (verouderd) .

2024-06-25
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Humorale pathologie

de opvatting van Hippocrates-, dat alle ziekten het gevolg zijn van verkeerde samenstelling van de verschillende vloeistoffen in het lichaam (bloed, lymfe, gal enz.). Dit dogma heeft de geneeskunde beheerst tot Virchow zijn cellulaire pathologie er tegenover stelde. De endocrinologie betekent een zeker eerherstel van het principe.

2024-06-25
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

humorale pathologie

v. ziekteleer, volgens welke men de oorzaken v. d. ziekten i. d. lichaamsvochten moet zoeken.

2024-06-25
Winkler Prins Encyclopedie

E. de Bruyne, G.B.J. Hiltermann en H.R. Hoetink (1947)

Humorale pathologie

is een ziekteleer, volgens welke ziekelijke afwijkingen het gevolg zijn van een verstoring van de samenstelling of het evenwicht der humores of lichaamssappen. De Hippokratische geneeskunde onderscheidde nl. vier zulke sappen: bloed, zwarte gal, gele gal en slijm. De humoraal-pathologische denkbeelden hebben, wel is waar gewijzigd m overeenstemming...

2024-06-25
Pinkhof geneeskundig woordenboek

Herman Pinkhof (1923)

Humorale pathologie

(Hippoerates, Galenos), de leer, volgens welke alle ziekten kunnen worden verklaard uit afwijkingen in de toestand der lichaamsvochten (vgl. Humor, Solidaire en Cellulaire pathologie).

2024-06-25
Uitheemsche geneeskunde termen

dr. H. Pinkhof (1923)

Humorale pathologie

(Hippocrates, Galenos), de leer, volgens welke alle ziekten kunnen worden verklaard uit afwijkingen in de toestand der lichaamsvochten (vgl. Humor, Solidaire en Cellulaire pathologie).

2024-06-25
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

humorale pathologie

de leer die de oorzaak van een ziekte in een abnormale menging van de lichaamssappen of humores (bloed, gele gal, zwarte gal en slijm) zag. De geneeskunde van de school van →Galenos werd er geheel door beheerst, →temperament. LITT. E.R.Long, A history of pathology (1965).

2024-06-25
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

humorale pathologie

humorale pathologie - v., leer van het bederf der vochten.