Wat is de betekenis van Cancellierboec(k)?

2023-12-08
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Cancellierboec(k)

Cancellierboec(k) - vrije bewerking van bet De Conscientia en De Tribus dietis van Robert de Sorbon, huiskapelaan van Lodewijk IX den Heiligen, waarin onder het beeld van een clerc, die zijn examen bij den cancellier der universiteit aflegt, met God als oppersten cancellier, het thema van het onderzoek van het geweten wordt uitgewerkt: over laatste...

Gerelateerde zoekopdrachten