2019-11-20

Campus

Een campus is een gebied waarin alle universiteitsgebouwen zijn gevestigd, zowel de voorzieningen voor studenten en docenten als woningen. Hiermee verschilt een campus wezenlijk van een universiteit waarin alle gebouwen en woningen verspreid staan. Het idee van een campus is ontstaan in de Verenigde Staten, waarbij bij de bouw van nieuwe universiteiten niet alleen collegezalen en bepaalde voorzieningen werden gebouwd, maar ook huizen voor studenten. Veel universiteiten in de VS bevinden zich dan...

2019-11-20

campus

campus - Zelfstandignaamwoord 1. universiteitsterrein met woningen voor studenten en docenten Woordherkomst van het Latijnse campus (veld, vlakte)

2019-11-20

Campus

Campus - (Lat.), veld, vlakte, plein. De Campus Martius, ook alleen C. genoemd, was een groot grasveld in het N. van Rome langs den Tiber, aan Mars gewijd en voor wapen- en lichaamsoefeningen en de groote volksvergadering gebruikt, later met prachtige gebouwen (o. a. de circus Flaminius) bezet. De Ital. vorm is campo, vw. Campo santo*. Het meervoud Campi komt in vele oude plaatsnamen voor: Campi Macri, vlakte in Gallia Cisalpina tusschen Parma en Mutina, nu Val di Montirone; Campi Diomêdis vlak...

2019-11-20

campus

campus - [Lat.], m. (-sen), 1. (sport)terrein dat in Amerika bij een college (middelbare school) behoort; 2. het geheel van terreinen en gebouwen van een hogeschool of universiteit.