Wat is de betekenis van Branie?

2023-12-06
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

branie

"Branie" is een Nederlands woord dat verwijst naar een eigenschap van zelfvertrouwen, moed of brutaal gedrag. Over het algemeen heeft "branie" te maken met een zekere mate van assertiviteit of zelfverzekerdheid in iemands handelen of houding. Het kan echter ook verwijzen naar een brutaal optreden dat niet altijd wordt gewaardeer...

2023-12-06
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Marc De Coster (2020-2023)

branie

1) 19e eeuw) (< Mal. berani, moedig) (inf.) waaghals; opschepper. Van iemand die zich moediger voordoet dan hij is, zegt men wel eens dat hij 'de branie uithangt'. Vgl. bram*. • Ze ging nooit naar de kerk, omdat ze haast geen kleeren an d'r lijf had, zij of de kinderen niet, zij had laatst de gaten in d'r pantoffels gestopt met lapjes wol,...


Direct alle 14 resultaten bekijken?

Word vriend van Ensie!

2023-12-06
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

branie

branie - Zelfstandignaamwoord 1. een waaghals Wat een branie is die Pieter toch! 2. lef. Wat een branie heeft hij toch! Woordherkomst uit het Indonesisch berani "dapper" Verwante begrippen branieschopper

2023-12-06
Jargon & Slang van Soldaten

Marc De Coster (2017)

Branie

Branie - de branie uithangen: moedig, vermetel zijn, lef hebben. Branie komt voort uit het Mal. bijvoeglijk naamwoord barani = moedig, stout. Vandaar: branie schoppen = zich moedig of dapper gedragen. Zeelui en militairen hebben dit woord in de algemene taal geïntroduceerd. Thans met een negatieve connotatie.

2023-12-06
Pierewaaien (Quiz)

Genootschap Onze Taal (2001)

branie

Welk woord ligt ten grondslag aan branie? a Branie is een ander woord voor ruziemaker; het is in de jaren vijftig door Rotterdamse scheepswerkers ontleend aan het Engelse brainie (‘slimmerik, opschepper’). b Branie komt van het Maleise berani, dat ‘moedig’ betekent. c Een brahni is een li...

2023-12-06
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Branie

durfal; bluf; moedig; opschepper

2023-12-06
ABC van het Ballet encyclopedie

Rina Barbier (1977)

Branie

Verzamelnaam van oude Franse volksdansen uit de vijftiende eeuw, in zeer diverse maten; zeer dikwijls met begeleiding van zang. De branie, die door het hof van Lodewijk XIV overgenomen werd, diende er om een bal te openen. De branie wordt samen met de moreske als voorloper van het ballet genoemd.Cachucha Gracieuze, Spaanse dans in 3/4 of 3/8 maat...

2023-12-06
Muziekencyclopedie

S. van Ameringen (1962)

branie

oorspronkelijk een oude Franse rondedans in tweedelige maatsoort met een na elk couplet terugkerend refrein. Hieruit ontwikkelde zich een gezelschapsdans, die van de 16de-18de eeuw een van de voornaamste Franse hofdansen was.

2023-12-06
Boevenjargon

Professor Henry Roskam (1949)

branie

heer; praatsmaker.

2023-12-06
Muziek lexicon

Mr. G. Keller en Philip Kruseman (1932)

Branie

Oud-Fransche, geheel vergeten, indertijd echter zeer gebruikelijke dans, van rustig karakter. Ecorcheville schrijft van de branie: (zie oo'k onder Bourrée) „La prudence de ses évolutions permettait à tous de se divertir et de s'acquitter du tout comme ils pouvaient, chacun selon son âge et la disposition d...

2023-12-06
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

branie

('bra:ni) [Mal. barani] I. bn. 1. moedig, dapper, kranig: een officier. 2. Uitbr. a. veel wagend: zij is veel te -. b. blufferig: zich voordoen. II. 1. m. en v. (-s) persoon die branie (I) is: de uithangen. 2. m. iets wat branie is inz. (2 b) bluf, drukte : maken.

2023-12-06
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Branie

[Maleis], I. bn., moedig, dapper, kranig: een branie officier; zij is veel te branie, zij waagt te veel; zich branie voelen; parmantig: hij stapte branie op haar af; II. zn., 1. v ./m. (-s), waaghals, durfal; onverschrokken, kranig persoon; ongunstig: bluffer, geurmaker; 2. m. , kranigheid; lef; ongunstig: branie schoppen, geuren, drukte maken...

2023-12-06
De vreemde woorden

Fokko Bos (1914)

branie

branie - m„ slingering, zwaaiing; hangmat; „branlebas”:(scheepscommando) de hangmatten wegruimen, als voorbereiding tot een gevecht; ook:helsch lawaai.

2023-12-06
Etymologicum 1573

Cornelis Kiliaan (1573)

Branie

Orbis saltatorius: saltatio motoria.