2020-02-25

branco

Portugees voor wit. Zie ook blanco en bianco.

2020-02-25

Branco

(P) Letterlijk vertaald: Wit.

2020-02-25

Branco

Zie Branko

2020-02-25

Branco

Branco - Wilhelm, Duitsch geoloog en palaeontoloog. * 9 Sept. 1844 te Potsdam, † 12 Maart 1928 te München. Branco werd in 1881 benoemd als staatsgeoloog. In 1887 aanvaardde hij het professoraat in de geologie te Koningsbergen; 1890 werd B. benoemd in Tübingen, in 1895 in Hohenheim, tot hij tenslotte in 1899 tot hoogleeraar in de geologie en de paleontologie te Berlijn benoemd werd. Tevens werd hij aldaar directeur van het geologisch-palaeontologisch instituut. Branco was een zee...