Branco betekenis & definitie

Branco - Wilhelm, Duitsch geoloog en palaeontoloog. * 9 Sept. 1844 te Potsdam, † 12 Maart 1928 te München. Branco werd in 1881 benoemd als staatsgeoloog.

In 1887 aanvaardde hij het professoraat in de geologie te Koningsbergen; 1890 werd B. benoemd in Tübingen, in 1895 in Hohenheim, tot hij tenslotte in 1899 tot hoogleeraar in de geologie en de paleontologie te Berlijn benoemd werd. Tevens werd hij aldaar directeur van het geologisch-palaeontologisch instituut. Branco was een zeer veelzijdig geleerde en deed studiën het licht zien over de ontwikkelingsgeschiedenis der ammonieten, over den fossielen mensch en in het bijzonder over vulkanologische problemen. In 1907 nam hij weder den ouden familienaam Branco aan. In 1917 nam B. zijn ontslag als hoogleeraar.

Hofsteenge.

Gepubliceerd op 18-04-2019