Wat is de betekenis van Branche?

2023
2023-03-20
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

Branche

Branche is een term die wordt gebruikt om aan te geven welk soort bedrijf of organisatie we hebben. Zo kan er bijvoorbeeld gesproken worden over de financiële branche, de zorgbranche of de technologiebranche. Elke branche heeft specifieke eigenschappen en uitdagingen waarmee rekening gehouden moet worden.

Lees verder
2022
2023-03-20
Ensie Encyclopedie

Ensie (2022)

Branche

Een branche wordt ook wel een economische sector genoemd. Het is een naam voor alle bedrijven die werken in een bepaalde categorie diensten en producten, zoals de horeca. In een branche zitten dus alle bedrijven die zich met hetzelfde bezighouden. Zo is de bouw een branche, maar bijvoorbeeld ook de kinderopvang. Al die bedrijven in dezelfde branche...

Lees verder
2019
2023-03-20
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

branche

branche - Zelfstandignaamwoord 1. bedrijfstak - Maar de meeste verkopers blijven daar ver tot heel ver onder, bevestigt ook de vereniging VDV; 80 procent van de verkopers beschouwt zijn inkomsten uit het partycircuit volgens Ferket als een aardige bijverdienste, meer niet. Zo doemt het beeld op van een b...

Lees verder
2019
2023-03-20
Vastgoedmanagement

Willem G. Keeris (2018-2019)

Branche

Branche is het algemeen gehanteerde, niet gespecificeerde begrip, waarmee een groep onderne-mingen wordt aangeduid, die actief is binnen één bepaalde bedrijfstak en waarbij die onder-nemingen gekenmerkt worden door een grote mate van overeenkomstigheid ten aanzien van gehanteerde processen, technieken, dan wel de geleverde producten o...

Lees verder
2017
2023-03-20
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

branche

branche - zelfstandig naamwoord uitspraak: bransj 1. tak van wetenschap of handel ♢ mijn vader zit in de autobranche Zelfstandig naamwoord: bransj de branche de branches

Lees verder
2012
2023-03-20
Marketing Kernstof

Hans Vosmer & John Smal (2012)

branche

Een groep organisaties die binnen een bedrijfstak grote overeenkomsten vertonen ten aanzien van de productietechniek en de geleverde producten.

2007
2023-03-20
Organisatie en Management ABC

Jos Marcus & Nick van Dam (2007)

Branche

Een groep organisaties binnen een bedrijfstak die niet alleen dezelfde productie- of distributietechnieken hanteert, maar ook grotendeels dezelfde producten levert.

2003
2023-03-20
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

branche

branche - Ander woord voor bedrijfstak.

1993
2023-03-20
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

branche

Groep organisaties binnen een bepaalde bedrijfstak die ten aanzien van de productietechniek én de geleverde producten grote overeenkomst vertonen.

1993
2023-03-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Branche

afdeling; tak van wetenschap, handel of nijverheid

1989
2023-03-20
Grondslagen van de Marketing

Bronis Verhage (1989)

Branche

Een groep organisaties die bepaalde overeenkomsten vertonen op het gebied van de productietechniek en de geleverde producten (bijvoorbeeld de boekenbranche in de grafische bedrijfstak).

1955
2023-03-20
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Branche

tak (van handel, wetenschap, kunst); tak van stamboom, familie.

1952
2023-03-20
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Branche

tak, vertakking, arm [v. rivier, kandelaar], ader [v. mijn], rib [v. gewelf], been [v. passer], blad [v. schaar], schacht [v. sleutel], afdeling, vak [v. onderwijs]; vieille branche, oude vriend(in); branche gourmande, waterloot; s'accrocher à toutes les branches, alles aangrijpen om zich boven water te houden; être comme l’...

Lees verder
1951
2023-03-20
Duits woordenboek (DU-NL)

Dr. H. W. J. Kroes (1951)

Branche

vak, tak v. handel, branche.

1950
2023-03-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Branche

(Fr.), v. (-s), tak, afdeling, zijlinie; een reiziger in een of andere branche, tak van handel; dat is zijn branche niet, zijn vak (ook van studie).

1948
2023-03-20
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

branche

(Fr.) v. tak, vak, afdeling, inz. v. e. geslacht, wetenschap, handelszaak; sur la ~ leven. geen eigen huishouden hebben, in hötels of „en pension” wonen.

Lees verder
1937
2023-03-20
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

branche

v. branches (Fr. tak, inz. fig. tak v. e. geslacht, van wetenschap, handel of nijverheid; zijlinie, afdeling, vak): (comme l’oiseau) sur la branche, in hotels of pensions levende.

1937
2023-03-20
Vreemde woordenboek

S. van Praag (1937)

branche

(Fr), v. vak, tak. afdeling.

1930
2023-03-20
Jozef Verschueren

Jozef Verschueren (1930)

branche

('brãsjə) v. (–s) [Fr.] tak, vak, afdeling, zijlinie : handelsreiziger in een bepaalde –.

1916
2023-03-20
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Branche

[Fr.], v./m. (-s), tak, afdeling, zijlinie; een reiziger in een of andere tak van handel; dat is zijn branche niet, zijn vak (ook van studie).