Wat is de betekenis van Boucher de crèvecoeur de perthes (jacques)?

1916
2021-05-11
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Boucher de crèvecoeur de perthes (jacques)

Boucher de crèvecoeur de perthes (jacques) - Fr. schrijver, geb. 10 Sept. 1788 te Rethel, wordt door Napoleon met vele buitenl. zendingen belast, ontwikkelde na de restauratie een groote wetensch. werkzaamheid, vooral als president der Société d’Emulation te Abbeville, en overl. 5 Aug. 1868 te Amiens; hoofdwerken: Opinion de Monsieur Christophe, wa...

Lees verder
1870
2021-05-11
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Boucher de Crèvecoeur de Perthes (Jacques)

Een beroemd Fransch geoloog en schrijver, werd geboren te Rethel den 10den September 1788. Napoleon I belastte hem met onderscheidene zendingen, en na de restau­ratie vestigde hij zich te Abbeville, waar hij zijne dagen wijdde aan de beoefening der we­tenschappen. Hij gaf onderscheidene letter­kundige werken uit, en heeft zich vooral be­kend...

Lees verder