Wat is de betekenis van BOND ZONDER NAAM?

2023-06-08
Katholicisme encyclopedie

Prof. dr. J.C. Groot (1955)

BOND ZONDER NAAM

een beweging tot propaganda voor en beoefening van de naastenliefde, werd door de priester-redenaar Henri de Greeve in het leven geroepen op 2 April 1938 onder de leuze: „Verbeter de wereld, begin bij jezelf”. Deze oproep, die door zijn wekelijkse rubriek voor de K.R.O. een groot publiek bereikte, vond veel weerklank, ook buiten Nederla...

Lees verder

Direct toegang tot alle 2 resultaten over BOND ZONDER NAAM?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Bond zonder Naam

Beweging, ingezet 2 April 1938 op initiatief van den priester-redenaar H. de → Greeve (zie aldaar in aanv. dl.). De Bond zonder Naam wil meewerken aan het herstel der ontredderde maatschappij volgens het wachtwoord: „Verbeter de wereld, begin bij je zelf en begin met de liefde bij den ander”. De bond mobiliseert alle krachten, de n...

Lees verder