2020-04-06

Bigelon (frank H.)

Bigelon (frank H.) - Amerikaansch meteoroloog, tot 1910 werkzaam aan het central meteorological office te Washington, sedert dat jaar in Argentina te Buenos Aires. De oudere jaargangen van het Monthly Weather Review bevatten een reeks van geschriften van zijn hand over aardmagnetisme en over het verband tusschen aardmagn. verschijnselen en verschijnselen op de zon eenerzijds en meteorologische verschijnselen anderzijds; de latere bevatten een serie verhandelingen over problemen betreffende de ci...