Wat is de betekenis van bibliotheek?

2020
2022-05-20
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

bibliotheek

Het begrip bibliotheek heeft 5 verschillende betekenissen: 1) instelling voor boeken. openbare instelling waar men boeken en andere publicaties en informatiedragers kan raadplegen of lenen. 2) ruimte voor boeken. ruimte, meestal een aparte kamer, waarin een persoon of een instelling zijn boekenbezit herbergt, en die vaak ook als stud...

Lees verder
2019
2022-05-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

bibliotheek

bibliotheek - Zelfstandignaamwoord 1. een plaats waar boeken verzameld staan Ga jij vaak boeken bekijken in een bibliotheek? 2. een instelling die boeken en andere media aan het publiek uitleent of ter inzage biedt In de bibliotheek kun je nu ook dvd's ha...

Lees verder
2018
2022-05-20
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

bibliotheek

bibliotheek - zelfstandig naamwoord uitspraak: bi-bli-o-theek 1. ruimte waar je boeken kunt lenen en lezen ♢ in deze bibliotheek lenen ze niet alleen boeken maar ook cd's uit Zelfstandig naamwoord: bi-bli-o-theek de...

Lees verder
2002
2022-05-20
XYZ van Amsterdam

Geschreven door J. Kruizinga Gerrit Vermeer, 2002

Bibliotheek

Bibliotheek - Zie: Blindenbibliotheek; Grote Letter Bibliotheek; Openbare bibliotheek; Universiteitsbibliotheek

1994
2022-05-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Bibliotheek

[Gr. bibliothèke] boekenverzameling, boekerij; plaats waar boeken worden bewaard; instelling tot het uitlenen van boeken.

1993
2022-05-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Bibliotheek

verzameling boeken; bewaarplaats van boeken

1990
2022-05-20
BDI

BDI terminologie

bibliotheek

1. geordende collectie van boeken, tijdschriften en/of andere grafische en/of audiovisuele of elektronische documenten, beschikbaar voor raadpleging en/of uitlening. 2. organisatie of afdeling die is belast met het opbouwen en in stand houden van dergelijke collecties en die beschikt over gespecialiseerd personeel om het gebruik ervan mogelijk te m...

Lees verder
1990
2022-05-20
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

bibliotheek

bibliotheek - Collecties van boeken, tijdschriften en andere materialen, opgezet om het publiek of leden van een groep er fysieke, bibliografische en intellectuele toegang tot te verschaffen.

1981
2022-05-20
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Bibliotheek

1. een omvangrijke, geordende verzameling boeken; 2. gebouw of ruimte waar zo’n verzameling is ondergebracht.

Lees verder
1976
2022-05-20
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

BIBLIOTHEEK

Het na de eeuwwisseling op gang gekomen bibliotheekwerk in de provincie Friesland stagneerde in de crisisjaren en in de periode van Wederopbouw na W.O. II. In de jaren ’50 ontstonden naast de reeds bestaande Provinciale Bibliotheek en de openbare bibliotheken te Leeuwarden, Sneek, Franeker, Heerenveen en Drachten en een groot aantal door part...

Lees verder
1973
2022-05-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bibliotheek

[Gr. biblion, boek, theke, bewaarplaats], v. (-theken), 1. plaats waar een verzameling boeken opgesteld is, hetzij als vertrek in een gebouw of als zelfstandig gebouw: naast de biljartzaal is de bibliotheek ; de bibliotheek bestaat uit een oud en een nieuw gebouw; als instelling: de bibliotheek is geopend van 9—5 uur; 2. boekenverzameling:...

Lees verder
1958
2022-05-20
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek der Franeker Hogeschool, zie Hogeschool. Provinciale bibliotheek van Friesland. (P.B.) Gevestigd in de Kanselarij te Lwd., gesticht 1844, voor het publiek geopend 1852. Zo behield het prov. bestuur de B. van de Franeker univ. (158518x3) en van het rijksatheneum (1815-43). Bij de Franeker collectie 1844 in bruikleen aan het rijk werd di...

Lees verder
1955
2022-05-20
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Bibliotheek

verzameling boeken; boekerij.

1952
2022-05-20
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bibliotheek

s., bibliotheek, bibleteek, librije, boeksamling.

1950
2022-05-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Bibliotheek

v. (...theken), 1. plaats waar een verzameling boeken opgesteld is, hetzij als vertrek in een gebouw of als zelfstandig gebouw: naast de billardzaal is de bibliotheek; de bibliotheek bestaat uit een oud en nieuw gebouw; — als instelling : de bibliotheek is geopend van 9—5 ; 2. boekenverzameling: een particuliere, een openbare bibliothe...

Lees verder
1948
2022-05-20
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

bibliotheek

v. boekenverzameling, boekerij.

1947
2022-05-20
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Bibliotheek

(Grieks: /Jt/Miov, biblion, boek, drjxr], thèkè, bewaarplaats; Latijn: bibliotheca) is 1. een geordende verzameling boeken en/of handschriften, tot algemeen of bijzonder gebruik aangelegd; 2. de plaats waar die documenten worden bewaard; 3. een uniform onder een gezamenlijke titel uitgegeven serie werken. De geschiedenis der biblioth...

Lees verder
1937
2022-05-20
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

bibliotheek

v. bibliotheken (boekverzameling, boekerij; het gebouw, lokaal der bibliotheek; boekenkast; ook; uitleenbibliotheek).

1933
2022-05-20
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Bibliotheek

ordelijke boekenverzameling, zooals men reeds 2000 v. Chr. in Egypte bezat, toen de boeken uit papyrusrollen bestonden en later in Assyrië en

1933
2022-05-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Bibliotheek

Bibliotheek - (Grieksch). Oorspr. bergplaats voor papyrusrollen, sinds het Hellenisme gebruikt in dezelfde beteekenissen als tegenwoordig. De meest bevredigende definitie van het begrip is wellicht: een voor publiek of eigen gebruik opgestelde boekenverzameling (Graesel, Handbuch, blz. 6). Voor bibliotheek als gebouw, → Bibliotheekgebouw. I. Gesch...

Lees verder