Algemeen Nederlands Woordenboek

Algemeen Nederlands Woordenboek

Gepubliceerd op 30-05-2017

2017-05-30

bibliotheek

betekenis & definitie

Het begrip bibliotheek heeft 13 verschillende betekenissen:

1) collectie boeken en andere publicaties en informatiedragers waarover een bibliotheek beschikt
2) uitleenpost van een bibliotheek in een auto die op geregelde tijden postvat in woonkernen die te ver van het bibliotheekgebouw verwijderd zijn; bibliobus
3) erg veel geschreven hebben
4) meubelstuk waarin iemand zijn boekenbezit bewaart, vaak een aan de voorzijde open kast met horizontale planken of een uit losse componenten samengesteld meubel; bibliotheekmeubel; boekenkast
5) openbare instelling waar men boeken en andere publicaties en informatiedragers kan raadplegen of lenen
6) verzameling boeken of andere informatiedragers die worden aangeboden door een uitgeverij, vaak een reeks uitgaven rond een bepaald thema, maar soms ook het gehele fonds van die uitgeverij; ook een vergelijkbaar verzameld aanbod van andere informatiedragers of digitaal materiaal, zoals bijvoorbeeld een onlinemuziekcatalogus; fondsbibliotheek
7) ruimte, meestal een aparte kamer, waarin een persoon of een instelling zijn boekenbezit herbergt, en die vaak ook als studieruimte wordt gebruikt
8) verzameling van boeken en andere publicaties die is aangelegd en die in het bezit is van een persoon of een instelling en die, in dat laatste geval ter beschikking staat van de betrokkenen bij die instelling
9) systematische verzameling van gelijksoortige zaken die door het publiek of door bevoegde instanties gebruikt of ontleend kunnen worden
10) er is erg veel geschreven over iets of iemand
11) grote verzameling publiek raadpleegbare documenten die op een andere manier dan in een bibliotheek beschikbaar gesteld worden, vooral op het internet
12) gebouw waarin een bibliotheek gehuisvest is; bibliotheekgebouw
13) abnormaal veel lezen