Wat is de betekenis van bezoeking?

2024-06-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-06-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bezoeking

bezoeking - Zelfstandignaamwoord 1. het bezocht worden door een kwelgeest 2. overdrachtelijk een zaak die als een kwelling ervaren wordt Die bureaucratische regeltjes zijn een echte bezoeking. Woordherkomst Naamwoord van handeling van bezoeken met het achtervoegsel -ing

2024-06-15
De Tale Kanaäns woordenboek

J. van Delden (1982)

bezoeking

ramp, onheil, straf. Afgeleid van het werkwoord bezoeken, beproeven, treffen, verhalen op.

2024-06-15
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Dr. E. Schröder (1980)

Bezoeking

In het hedendaagse taalgebruik is een bezoeking: een ramp, een ongeluk, een plaag die niet af te wenden is. Ofschoon wij het woord thans in gemeenzame taal gebruiken en bijvoorbeeld zeggen: die jaarlijkse schoonmaak is een bezoeking, is het woord pas gebruikelijk geworden door de bijbelvertaling. De eigenlijke betekenis is natuurlijk gewoon: bezoek...

2024-06-15
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Bezoeking

s., bisiking.

2024-06-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bezoeking

v. (-en), het bezoeken, beproeven, resp. het bezocht worden : het is een bezoeking des Heren; oneig. : ongeluk, ramp : het is een bezoeking als zo iets je overkomt.

2024-06-15
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bezoeking

v. bezoekingen (beproeving; ramp, ongeluk): ‘t is een bezoeking van den Heer; overstroming, schoonmaak is een bezoeking, plaag.

2024-06-15
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

bezoeking

v. (–en) tegenspoed beschouwd als een goddelijk ingrijpen : het is een – van de Heer. Syn. →: beproeving.

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-06-15
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bezoeking

v. (-en), het beproeven, resp. het beproefd-worden: het is een van God; (oneig.) ongeluk, ramp: het is een bezoeking als zoiets je overkomt.