Wat is de betekenis van Bewustzijnsverruiming?

2023-03-29
Lexicon van de Yoga

Helen Knopper (1976)

BEWUSTZIJNSVERRUIMING

Zie: Hallucinatie; Meditatie.

2023-03-29
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Bewustzijnsverruiming

v., subjectief beleefde ervaring van geïntensiveerd bewustzijn, waarbij men het gevoel heeft het menselijk ken- en waarnemingsvermogen te overschrijden. Bewustzijnsverruiming, of psychedelische ervaring, is geen recent verschijnsel. Het is aannemelijk dat bepaalde verschijnselen nu bewustzijnsverruiming worden genoemd, die vroeger tot het zgn....

Lees verder