Wat is de betekenis van Beweging?

2020
2022-07-04
Woordenboek van Populair Taalgebruik

Geschreven door Marc De Coster. Uitgegeven op Ensie in 2020.

beweging

1) (1940-1945) (de beweging) de NSB. • (G.L. van Lennep: Verklarend oorlogswoordenboek. 1988) 2) (2002) (Den Haag) winkel: 'een heel mooie beweging'. • (Michael Elias & Ton Goeman: Haags. Taal in stad en land. 2002)

Lees verder
2019
2022-07-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

beweging

beweging - Zelfstandignaamwoord 1. in de staat verkeren waarin de locatie steeds verandert Na de tussenstop kwam de trein weer in beweging. 2. van plaats/positie veranderen De beweging van voorwerpen wordt beschreven door de wetten van Newton....

Lees verder
2018
2022-07-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

beweging

beweging - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-we-ging 1. het veranderen van stand of plaats ♢ elke beweging doet pijn 2. groep mensen die samen iets willen bereiken ♢ zij zit bij de vredesbeweg...

Lees verder
2017
2022-07-04
Prostituees en pooiers

Jargon & Slang van Prostituees en pooiers

Beweging

Beweging - in de beweging zijn: deel uitmaken van de wereld van de prostitutie of van de penose. Ook: in het leven zijn.

2016
2022-07-04
Prorail

Begrippenlijst Prorail

Beweging

Een beweging is de verplaatsing van één of meer (gekoppelde) materieel eenheden over de railinfrastructuur. Binnen de keten van het vervoersproces heeft een beweging verschillende opeenvolgende voorkomens of status- sen: - in eerste instantie een administratief bestaan, nog ontkoppeld van het fysieke materieel dat erbij be- trokken is: dus alleen...

Lees verder
2008
2022-07-04
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

beweging

(de; -en) 1 SP - het bewegen (van lichaamsdelen), het zich verplaatsen, het zich (leren) bewegen (in de beschikbare ruimte). Kinderen leren spelenderwijs bewegen. Als ze een gymnastiek-beweging (van armen, benen, hoofd, romp etc.) vaak genoeg en gericht oefenen en het zich eigen hebt gemaakt, dan kunnen ze verder opbouwen naar een aansluitende bewe...

Lees verder
2002
2022-07-04
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

beweging

Een beweging is 2,3-dim en betekent: 1) alg.: in werkelijkheid: een vorm of onderdelen van een vorm die van plaats veranderen; 2) (beeldend): als suggestie: de vormgeving is zo dat de indruk van beweging ontstaat (in werkelijkheid beweegt er dus niets); 3) (drama): gerichte activiteit van een personage om van houding (2) of plaats te veranderen.

2001
2022-07-04
Begrippenlijst drama

Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Beweging

Gerichte activiteit van een (→) personage om van houding of plaats te veranderen.

1998
2022-07-04
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Beweging

weer in de - zijn opnieuw uit stelen gaan; opnieuw in de prostitutie of het milieu zitten. Bargoense uitdr. Vgl. in het leven zitten/zijn.

Lees verder
1990
2022-07-04
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

beweging

beweging - Het bewegen of verplaatsen van een lichaam van één positie of locatie naar een andere.

1981
2022-07-04
Lexicon der Natuurgeneeskunde

Vraagbaak voor het moderne gezin (Uitgave Milinda Uitgevers, 1981)

Beweging

een algemene en onontbeerlijke gezondheidsfactor. Versterking van het spierstelsel, behoud van de gewrichtsfuncties en een regelmatig verloop van de inwendige stofwisseling zijn hiervan afhankelijk. De hartspier en dus ook de sterkte van het hart zijn direct afhankelijk van de kracht van de spieren van het skelet. Beweging is een essentiële fa...

Lees verder
1974
2022-07-04
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

beweging

Bij dieren: celbestanddelen door cytoplasmastroming; beweging van organen t.o.v. elkaar (ingewanden); beweging van bv. poten, vleugels, sprieten, door gewrichten, ➝ voortbeweging. Bij planten: celbestanddelen door cytoplasmastroming; bij vastzittende planten bij delen ervan door turgor, bv. bij kruidje-roer-mij-niet (in de gewrichten van bladen...

Lees verder
1973
2022-07-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Beweging

v. (-en), 1. het doen-bewegen, verplaatsen : de wagen reageert op de geringste van het stuur; 2. het bewegen, zich verplaatsen, het tegengestelde van rust : beweging is verandering van plaats; eenparige, versnelde, rechtlijnige, kromlijnige beweging; de trein zette zich in beweging, vertrok; verplaatsing van troepen: de soldaten maakten een omtrekk...

Lees verder
1954
2022-07-04
Medisch Encyclopedie 1954

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Beweging

(loco)motio, kinesie, iedere verplaatsing van het lichaam, lichaamsdelen, organen of delen van organen ; actief: door eigen (spierkracht ; passief: door krachten van buiten; willekeurig: handelingen onder contrôle van de motorische hersenschors; onwillekeurig: door allerlei neurologische ontremmings-, prikkelings- of reflexwerkingen (o.a. ook...

Lees verder
1952
2022-07-04
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Beweging

s., biweging, biweech (it), forweech (it), forweging; -en, maneuvels; hevige —, drift; veel —, in beweging as in bosk woartels; inzijn, op fuotten wêze; voortdurend inzijn, omwemelje, omwimelje, omwimmelje; hinderlijke, geskaei (it), ge...

Lees verder
1950
2022-07-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Beweging

v. (-en), 1. het doen bewegen, verplaatsing enz.: de wagen reageert op de geringste beweging van het stuur; 2. het bewegen, zich verplaatsen, het tegengestelde van rust: beweging is verandering van plaats ; (nat.) eenparige, versnelde, rechtlijnige, kromlijnige beweging ; de beweging der aarde om de zon ; eeuwigdurende beweging; — de...

Lees verder
1947
2022-07-04
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Beweging

(1 mechanica). De meest algemene betrekking, die men tussen de begrippen ruimte en tijd kan aangeven, is in de uitspraak vervat: er zijn in de ruimte na verloop van zekere tijd plaatsveranderingen waar te nemen. Deze plaatsveranderingen noemt men bewegingen-, als bijzonder geval wordt hieronder verstaan de rust, wanneer nl. geen plaatsveranderingen...

Lees verder
1937
2022-07-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

beweging

v. bewegingen beweginkje (1 het tegengest. van rust; eig. en in t alg. verandering van plaats; verder in bijzondere toepassingen; 2 wijze van doen, gedraging; 3 drukte, vertier; 4 voortgang, verandering, omwenteling; opwelling, gisting, beroerte; 5 aandrift, aandrang): 1. in beweging komen; de trein zet zich in beweging; de beweging der aarde om de...

Lees verder
1933
2022-07-04
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Beweging

plaatsverandering v/e lichaam, hetzij eenparig (als in gelijken tijd gelijke afstanden worden doorloopen), niet-eenparig (i/h tegenovergestelde geval), eenparig versneld (als de b. volgens een bepaalden regel steeds sneller wordt), eenparig vertraagd (als zij regelmatig langzamer wordt). De b. worden bestudeerd door de kinematica de oorzaken der b....

Lees verder
1929
2022-07-04
Geneeskundige Encyclopaedie 1929

Dr. Ch. Bles

Beweging

ontstaat door samentrekking van spieren, waardoor beenderen worden bewogen. Wil men een spier doen samentrekken, dan wordt door den wilsimpuls een bepaald centrum in de schors der groote hersenen geprikkeld, van waar uit deze prikkel door zenuwen op de spier wordt overgebracht. Bij iedere beweging heeft samenwerking van verschillende spieren plaats...

Lees verder