Wat is de betekenis van bevelschrift (gerechtelijk document)?

1990
2021-04-20
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

bevelschrift (gerechtelijk document)

bevelschrift (gerechtelijk document) - Schriftelijke bevelen, afgegeven met zegel (in naam van de soeverein, een gerechtshof of een gerechtelijke ambtenaar) door de daartoe bevoegde persoon, die de persoon aan wie ze zijn gericht, gebieden een daarin gespecificeerde handeling te verrichten of juist niet te verrichten.