Wat is de betekenis van Beth-Haram?

1926
2021-06-24
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Beth-Haram

(Joz. 13 : 27), een stad in Qad, Oostelijk van de Jordaan, misschien dezelfde als Beth-Haran.