Wat is de betekenis van Beseffen?

2019
2021-01-15
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

beseffen

beseffen - Werkwoord 1. (ov) het reëel bewust worden van iets, zich realiseren Henk besefte dat hij moest lopen toen de laatste trein voor zijn neus wegreed. Woordherkomst afgeleid van sap met het voorvoegsel be- met het achtervoegsel -en Synoniemen zich realiseren

Lees verder
2018
2021-01-15
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

beseffen

beseffen - regelmatig werkwoord uitspraak: be-sef-fen 1. het je bewust zijn, het in de gaten hebben ♢ hij besefte maar half wat er gebeurd was Regelmatig werkwoord: be-sef-fen ik besef j...

Lees verder
1980
2021-01-15
Van aalmoes tot zwijntjesjager

Geschreven door Dr. E. Schröder, 1980

Beseffen

Het werkwoord beseffen was vroeger sterk. Men zei: ik besoef, ik besief en zelfs: ik besof. De betekenis was oudtijds: een aandoening ondervinden, smaken. De stam sef is ontstaan uit sap -, een vorm die men terugvindt in het Latijnse werkwoord sapere: een bepaalde smaak hebben en figuurlijk: verstandig zijn.Het is niet eenvoudig te omschrijven wat...

Lees verder
1973
2021-01-15
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

beseffen

beseffen - (besefte, heeft beseft), goed begrijpen, vatten: je moet goed — wat je doet, je moet je ten volle ervan bewust zijn.

1898
2021-01-15
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Beseffen

BESEFFEN, (besefte, heeft beseft), een levendig begrip van iets hebben; begrijpen, vatten beseffen wat men doen moet; niet beseffen wat men heeft verloren. BESEFFING, v. besef.

1898
2021-01-15
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Beseffen

zie Begrijpen.