2020-02-25

Bericht

BERICHT, o. (-en), verslag van eene gebeurtenis; — inlichting, mededeeling, tijding bericht geven; volgens de laatste berichten; berichten inwinnen; — telegraphisch bericht, telegram; — dienen van bericht en advies, onderzoeken en zijn oordeel uitspreken; — in nieuwsbladen gemengde berichten, gemengd nieuws. Berichtje, o. (-s), een berichtje voor de krant opzenden.

2020-02-25

bericht

bericht - Zelfstandignaamwoord 1. (communicatie) overgebrachte mededeling, mogelijk over een recente gebeurtenis Hij ontving een bericht over een overlijdensgeval in zijn familie. bericht - Werkwoord 1. enkelvoud tegenwoordige tijd van berichten 2. gebiedenwijs van berichten Woordherkomst Afgeleid van berichten. Synoniemen bekendmaking Verwante begrippen bekendmaking, boodschap, informatie, inlic...

2020-02-25

bericht

o. (-en), 1. overgebrachte mededeling (mondeling of schriftelijk), inlichting, tijding; — geven, krijgen, inwinnen; telefonisch —; — van ontvangst; in het bijzonder: nieuwstijding in een publiek orgaan, een dagblad enz.: volgens de laatste berichten; ook een mededeling uit vroeger tijd: de berichten van de antieke schrijvers over de opstand der Bataven; 2. onderricht: dienen van — en advies, rapport, verslag uitbrengen en adviseren; — aan de lezer, voor de binder (in een boek).

2020-02-25

bericht

bericht - zelfstandig naamwoord uitspraak: be-richt 1. mondelinge of schriftelijke informatie ♢ we hebben nog geen bericht van Ahmed Zelfstandig naamwoord: be-richt het bericht de berichten het berichtje Synoniemen boodschap, kennisgeving, mare, mededeling