Wat is de betekenis van benadeling?

2024-05-22
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

benadeling

benadeling - Zelfstandignaamwoord 1. het ondervonden verlies of nadeel De benadeling van de supporters was niet in goede aarde gevallen. Woordherkomst Naamwoord van handeling van benadelen met het achtervoegsel -ing.

2024-05-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Benadeling

v. (-en).

2024-05-22
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Benadeling

v., het toebrengen van schade. Nederland. Bij het tot stand komen van overeenkomsten kan benadeling optreden van een der contracterende partijen ten voordele van de ander, er kan benadeling ontstaan van de crediteuren van een der contracterende partijen en er kan benadeling uit voortvloeien voor derden. Nederland. 1. Bij benadeling van een der p...