Wat is de betekenis van Bekijken?

2024-05-30
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-05-30
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

bekijken

bekijken - Werkwoord 1. (ov) ergens naar kijken De jongen was de nieuwste film van James Bond aan het bekijken. 2. ergens over nadenken De leraar moest nog eens bekijken of hij de leerling toch niet een voldoende zou geven. Woordherkomst...

2024-05-30
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

bekijken

bekijken - onregelmatig werkwoord uitspraak: be-kij-ken 1. heel goed naar iets of iemand kijken ♢ ik bekeek de auto van alle kanten 2. erover nadenken ♢ zo had ik het nog niet bekeken! ...

2024-05-30
Vloeken lexicon

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg (1997)

bekijken

In het hedendaags Nederlands komen de verwensingen bekijk het even! en bekijk het (allemaal) maar! voor. Qua betekenis en functie komen zij overeen met verrek (maar)!

2024-05-30
Zuidnederlands Woordenboek

Walter De Clerck (1981)

bekijken

(Iem.) aankijken. De Vlamingen die de lezing van S. V. hoorden, bekeken elkaar en zeiden: «Precies de stem van Eva», BONI 1948, 287. Zij dwaalde weer met haar gedachten weg. Hein en Hilde bekeken elkaar. Zij zagen dit de jongste dagen geregeld bij moeder, DURNEZ z.j. (± 1958), 71.

2024-05-30
Frysk Wurdboek (Friesch woordenboek)

Fa. A.J. Osinga (1952)

Bekijken

v., bisjen, skôgje, bikypje; nauwkeurig —, bigobje, binoaskje, bisneupe; uit de verte —, bidikerje, bidigerje.

2024-05-30
Woordenboek Nederlands-Turks

Mehmet Kiriş (2024)

2024-05-30
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Bekijken

(bekeek, heeft bekeken), bezichtigen, met aandacht bezien; — (fig.) iets uit een ander oogpunt bekijken, beschouwen; alles wel bekeken, wel overdacht, overwogen ; — dat is goed bekeken, goed bedacht, vernuftig ingericht enz.

Wil je toegang tot alle 13 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-05-30
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

bekijken

bekeek, h. bekeken (met enige aandacht bezien): een kermiskraam bekijken; zegsw. alles wel bekeken, overdacht.