Wat is de betekenis van beeldspraak?

2019
2021-01-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

beeldspraak

beeldspraak - Zelfstandignaamwoord 1. (taalkunde) het uiten van een gedachte of begrip met beelden Leg uit wat er is en geef ons niet zo'n vage beeldspraak. 2. een troop, een figuurlijke uitdrukking In die tekst zaten allerlei soorten beeldspraken....

Lees verder
2018
2021-01-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

beeldspraak

beeldspraak - zelfstandig naamwoord uitspraak: beeld-spraak 1. gebruik van woorden in een figuurlijk betekenis ♢ als je hem een stijve hark noemt, is dat beeldspraak Zelfstandig naamwoord: beeld-spraak de beeldspraak...

Lees verder
2017
2021-01-17
Poetry International Rotterdam

Poezië en taal begrippen

Beeldspraak

Beeldspraak is een stijlmiddel waarbij iets omschreven wordt door het te vergelijken met iets anders. De meest voorkomende vormen van beeldspraak zijn vergelijking, metafoor, metonymie, symbool, allegorie en personificatie.

Lees verder
2009
2021-01-17
Literatuur

Geschreven door J.A. Dautzenberg

beeldspraak

In alle vormen van taalgebruik komen woorden en uitdrukkingen voor die niet letterlijk maar figuur­lijk bedoeld zijn. Voorbeelden uit de omgangstaal: Hij kletst uit zijn nek. Hij vloog uit de bocht. Zij straalde van vreugde. Dergelijk figuurlijk taalgebruik wordt beeldspraak genoemd. We onderscheiden drie typen. Het eenvoudigst is de vergelijking,...

Lees verder
1994
2021-01-17
Rapportagetechniek

Rapportagetechniek

Beeldspraak

Figuurlijke taal waarbij je een verband legt met iets wat de lezer kent. Dit kan een tekst aantrekkelijker maken. (Bijvoorbeeld een vergelijking tussen het hart en een pomp.)

1990
2021-01-17
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

beeldspraak

beeldspraak - Literair middel waarbij levendige en evocatieve, figuurlijke taal wordt gebruikt om objecten of ideeën te representeren.

1973
2021-01-17
Oosthoek Encyclopedie

De Oosthoek is een Nederlandse encyclopedie die in verschillende uitvoeringen is verschenen

Beeldspraak

Beeldspraak - v./m., 1. het spreken in beelden: de bijbel is rijk aan —, oosterse dichterlijke 2. (stijll.) een stijlfiguur waarbij een gedachte of begrip indirect tot uiting wordt gebracht door middel van beelden : — is een essentieel element van de levende taal; 3. (taalkunde) het verschijnsel dat een zaak op grond van een uiterlijke gelijkenis m...

Lees verder
1950
2021-01-17
Dikke Van Dale

Nederlands woordenboek (7e druk)

Beeldspraak

v., 1. het spreken in beelden: de bijbel is rijk aan beeldspraak; 2. taalvorm waarbij een gedachte of begrip indirect tot uiting -wordt gebracht door middel van beelden: beeldspraak is een essentieel element der levende taal; 3. (concr.) een afzonderlijk beeld, zinnebeeldige aanduiding, b.v. roos voor jong en schoon meisje...

Lees verder
1916
2021-01-17
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Beeldspraak

Beeldspraak - wortelt in de algemeen menschelijke neiging tot overdrachtelijke naamgeving ter ver sterking van den gevoelsindruk. Door de overeen komst in uiterlijken vorm kwam men er b.v. toe de namen kelk en kroon over te dragen op de deelen van de bloem. Vroeger beschouwde men deze over dracht als een speciaal-dichterlijk middel, dat als ver...

Lees verder
1898
2021-01-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Beeldspraak

BEELDSPRAAK, v. het spreken in beelden, zinnebeeldige aanduiding: roos voor jong en schoon meisje; leeuw voor held; monster voor wreedaard enz.