Wat is de betekenis van Bastion?

2013
2021-07-27
Bart Janssen

--

Bastion

Een bastion is een vijfhoekige uitbouw aan de muur of de wal van een versterking, uitgevoerd in steen of aarde. Elk vestingbouwsysteem kent een eigen type bastion. Het bestaat uit verschillende onderdelen, namelijk flanken, facen, de saillant, en de keel. Op de flanken van het bastion sluiten courtines aan.

1994
2021-07-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Bastion

[Fr., van lt. bastione, van VLat. bastire = bouwen; vgl. Fr. bâtir] vooruitspringend deel van versterking in de vorm van een onregelmatige vijfhoek met basis op de hoofdmuur; alg. ook: bolwerk ([i]ook fig.). [/i]

Lees verder
1993
2021-07-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Bastion

bolwerk; deel van een vestingwal

1990
2021-07-27
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

bastion

bastion - Vijfhoekige aarden of stenen uitbouwen van verdedigingswerken naar oorspronkelijk Italiaans ontwerp.

1981
2021-07-27
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Bastion

bolwerk.

1973
2021-07-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Bastion

Bastion - [Fr. bastillon], o. (-s), vooruitspringend deel van een vestingwal, in de vorm van een onregelmatige vijfhoek; uit de flanken van de bastions werd de hoofdgracht bestreken, zie vestingbouw.

1955
2021-07-27
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Bastion

o., vooruitstekend gedeelte van een vestingfront

1952
2021-07-27
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Bastion

s., dwinger.

1950
2021-07-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Bastion

o. (-s), uitspringend gedeelte aan een vestingwal, in de gedaante van een onregelmatige vijfhoek ; bolwerk.

1948
2021-07-27
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

bastion

o. vooruitstekend gedeelte v. e. vestlngfront

1933
2021-07-27
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Bastion

vooruitspringend deel v/e vestingmuur.

1916
2021-07-27
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Bastion

Bastion (milit.), bij het gebastionneerd tracé van vestingwerken de vooruitspringende werken vóór den hoofdwal, welke ten doel hebben elkander en de tusschengelegen courtines en ravelijnen te flankeeren met behulp van het op de flanken in open of gekazematteerde opstellingen geplaatst flankementgeschut. Van de facen werd het vuur naar buiten afgege...

Lees verder
1898
2021-07-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Bastion

BASTION, o. (-s), bolwerk eener vesting, uitspringend gedeelte aan een vestingwal, in de gedaante van een onregelmatigen vijfhoek.