2019-11-22

B, b

B, b - de tweede letter van het alfabet, in het Hebr. beth, een woord voor huis of tent, vanwaar in het Grieksch bèta. — Staat in vele afkortingen, b.v.

2019-11-22

b.b

b.b. - bene, bene: zeer goed.

2019-11-22

B. B

= Binnenlands Bestuur (in Ned. Indië).