Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 30-05-2010

Asielzoeker

betekenis & definitie

Een asielzoeker is iemand die in een land asiel aanvraagt. Dat betekent dat de vreemdeling zich blijvend wil vestigen in het andere land.

De redenen waarom iemand asiel aanvraagt kunnen sterk uiteenlopen. Sommigen ontvluchten het eigen land vanwege oorlog, een politiek instabiele situatie of hongersnood. Anderen zien meer (economische) kansen in het andere land. De laatste categorie asielzoekers worden ook wel economische vluchtelingen genoemd. Een asielzoeker kan beroep doen op het Vluchtelingenverdrag of het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de mens).

De asielzoeker geeft hiermee aan dat de terugkeer naar het thuisland gevaar voor hem of haar oplevert en een schending van deze verdragen zal opleveren. Of iemand asiel verleent krijgt hangt af van de motieven en situatie van die persoon, de vreemdelingendienst maakt hierin een afweging en voor diegene wordt de asielprocedure gestart. Dit wordt ook bij het Ministerie van Justitie geregistreerd.