Wat is de betekenis van Arianisme?

2019
2023-01-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

arianisme

arianisme - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) richting binnen het christendom vanaf de 4e eeuw die het leerstuk van de drie-eenheid afwees Woordherkomst afgeleid van ariaan met het achtervoegsel -isme, dat weer verwijst naar de stichter w:Arius (theoloog)|Arius Verwante begrippen ariaan, ariaans

Lees verder
2004
2023-01-29
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Arianisme

Arianisme is de leer van Arius, een priester uit Alexandrië (ca. 256-336), waarin de goddelijkheid van Christus wordt ontkend en Christus als door God geschapen wordt beschouwd, zij het als een wezen van een hogere orde. Tijdens het eerste oecumenische concilie, in Nicea in 325, is het Arianisme afgewezen. In het westen bleef het Arianisme eeuwenla...

Lees verder
1997
2023-01-29
Bijbelse eponiemen

Dr. Apeldoorn en Dr. Beijer

Arianisme

Leer van Arius, die het godzijn van Jezus niet erkende. De Alexandrijnse presbyter Arius kwam door zijn vérstrekkende uitspraken over Jezus in 318 in conflict met zijn bisschop. De onenigheid escaleerde zo hevig, dat keizer Constantijn in 325 te Nicca een concilie bijeenriep. Op dit concilie werd bepaald dat Jezus wezensgelijk is aan God en...

Lees verder
1994
2023-01-29
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Arianisme

het stelsel van Arius (zie Ariaan).

1993
2023-01-29
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Arianisme

leer van Arius die de goddelijkheid van Jezus loochende

1990
2023-01-29
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

arianisme

arianisme - Verwijst naar de doctrines van de Alexandrijnse priester Arius (ca. 250-ca. 336), die ontkende dat Jezus van dezelfde materie was als God en verklaarde dat hij in plaats daarvan slechts het hoogste van de geschapen wezens was. Als zodanig was de Zoon niet gelijk aan en niet net zo eeuwig bestaand als de Vader. Volgens de arianisten was...

Lees verder
1967
2023-01-29
Kerkelijk woordenboek

Termen uit het katholieke leven (1967)

Arianisme

zie de tabel „Algemeene Kerkvergaderingen” bij Oecumenisch Concilie.

1955
2023-01-29
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ARIANISME

is de leer van Arius, volgens welke de Zoon vóór alle dingen door God geschapen is' en dus niet gelijk in wezen met de Vader. Over deze leer, die aanvankelijk reeds door het concilie van Nicea (325) veroordeeld was, is daarna in de Kerk een langdurige en verbeten strijd gevoerd, met afwisselend succes voor de daarbij optredende p...

Lees verder
1950
2023-01-29
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Arianisme

o., leer van Arius, in 381 voor ketters verklaard.

1949
2023-01-29
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Arianisme

leer van Arius (256-336); loochent de godheid van Christus, die niet uit de Vader geboren, maar door deze uit het niet geschapen zou zijn. Deze leer werd veroordeeld door het Concilie van Nicea (325). Sommige keizers, als Constantius II en Valens, ondersteunden haar echter en zij vond veel aanhang bij O.- en W.-Goten, Longobarden en Vandalen. Na de...

Lees verder
1947
2023-01-29
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Arianisme

zo geheten naar Arius (zie hieronder), is de naam van één der beide stromingen in de Kerk, waardoor onder keizer Konstantijn de grote dogmatische worsteling daarbinnen ontbrandde om de Christologie* en haar betekenis voor de verlossing der gevallen mensheid. In het N.T. beschouwde men den Christus „naar het Vlees” öf...

Lees verder
1937
2023-01-29
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Arianisme

o. (leer van Arius, die de godheid van Christus loochende, veroordeeld op het concilie van Nicea, 325).

1930
2023-01-29
Jozef Verschueren

Modern Woordenboek (1930-1961)

arianisme

(aria’nismə) o. leer van Arius.

1898
2023-01-29
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ARIANISME

o. leer van Arius, in 381 voor kettersch verklaard.

Gerelateerde zoekopdrachten