Wat is de betekenis van argument ad hominem?

2020
2023-02-07
Algemeen Nederlands Woordenboek

Digitaal woordenboek van eigentijdse Nederlands

argument ad hominem

argument dat niet zakelijk van aard is, maar waarmee op de persoon gespeeld wordt. Voorbeelden: In een debat noemt men een argument ad hominem wanneer het betrekking heeft op de persoon die een bewering doet, en niet op de bewering zelf. Dergelijke argumenten worden als oneigenlijk beschouwd. http://nl.wikipedia.org/wiki/Argumentum...

Lees verder