Wat is de betekenis van ar?

2019
2021-12-05
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Ar

Ar - Zelfstandignaamwoord 1. (taal) een taal die in Ethiopië gesproken wordt Een kennis van mij spreekt Ar. Synoniemen Aari, Ari, Aro, Aarai, Shankilla, Shankillinya, Shankilligna

Lees verder
2018
2021-12-05
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

ar

ar - zelfstandig naamwoord 1. door paarden voortgetrokken slee ♢ we reden met een ar door de sneeuw Zelfstandig naamwoord: ar de ar de arren het arretje Synoniemen...

Lees verder
1973
2021-12-05
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Ar

bn., nog in de uitdrukking: in arren moede: 1. (oorspronkelijk) in toorn; 2. (thans meest) teleurgesteld, ten einde raad.

Lees verder
1954
2021-12-05
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Ar

chem. symbool voor argon.

1937
2021-12-05
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

ar

I. v. arren, arretje (winterslede, door een of meer paarden getrokken, narreslee). II. bn. (verbolgen, gram), alleen nog in; in arren moede, in gramschap.

Lees verder
1933
2021-12-05
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Ar

Ar - symbool voor het chemisch element argon.

1926
2021-12-05
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Ar

(d.w.z. stad) beter Ar der Moabieten (Num. 21 : 18), of Ar-Moabs (Jes. 15 : 1), of stad der Moabieten (Num. 32 : 36). Zoo heette de oude hoofdstad van Moab, welke door den Amorietenkoning Sihon verbrand werd (Num. 21 : 26; vgl. Jer. 48 : 45). Zij lag aan de Noordelijke grens van Moab (Num. 21 : 15; 22:36), midden in het dal van de Arnon. Daarom he...

Lees verder
1898
2021-12-05
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Ar

Het begrip ar heeft 2 verschillende betekenissen: 1. ar - v. (-ren), arreslede. 2. ar - bn. (veroud.) toornig, gram, (nog slechts in de uitdrukking): in arren moede, in gramschap, toorn; (ook) spijtig, verontwaardigd in arren moede hief hij de rotting op; in arren moede had Leicester het landsbestuur van zich geworpen.

Lees verder
1869
2021-12-05
Geographisch

Geographisch-woordenboek

Ar

eene stad der Moabiten ;Num. 21:15 en 28; Deut. 2 : 9, 18 en 29; Jezaia 15 : 1.