Wat is de betekenis van arabesk?

2020
2022-01-20
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

ARABESK

UIT: "Het is leuk om lenig te zijn met taal". Interview met sportverslaggever en schrijver Mart Smeets (Kees van der Zwan, Onze Taal, 13 juli 2012) CONTEXT: "Ik had natuurlijk 'de gewone kijker en luisteraar' kunnen zeggen, maar ik wil wel altijd graag dat er een kwinkje in zit, een versierinkje. Die bedenk ik niet vooraf,...

Lees verder
2019
2022-01-20
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

arabesk

arabesk - Zelfstandignaamwoord 1. (kunst) een uitgebreide, vaak vlakvullende toepassing van zich herhalende geometrische vormen, die soms aan de vormen van dier of plant herinneren In de islamitische kunst worden arabesken veel toegepast. 2. kronkeling 3. (muziek) speels, grillig muziekstu...

Lees verder
2008
2022-01-20
Atletiek- en turnwoordenboek

Atletiek- en turnwoordenboek door Jan Luitzen

arabesk

(de; -en) GY - evenwichtsstand, bv. op de balk, waarbij het lichaam op één been rust en het andere schuin naar achter geheven is. Herkomst: van Fr. arabesque, van It. arabesco (Arabisch, arabesk)

Lees verder
2004
2022-01-20
Kunst ABC

meer dan 1000 termen

Arabesk

Vlakversiering, samengesteld uit gestileerde bladranken, bloemen en planten, die vloeiend aan elkaar geregen zijn. Vaak symmetrisch. Zie grotesk, moresk.

2002
2022-01-20
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

arabesk

Arabesk is: 1) (beeldend): een ornament dat bestaat uit een zwierig en zeer vrij spel van lijnen en vormen (zie vorm (1)); oorspronkelijk afkomstig van de Arabieren die vanwege hun godsdienst geen mens of natuur mogen afbeelden; vgl. met moresque (1); 2) (dans): ook moresque (2), een houding (1) uit de klassieke dans waarbij de danser op één been s...

Lees verder
1994
2022-01-20
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Arabesk

[Fr. arabesque, Sp. arabesco = arabisch; van Lat. en Gr. Arabes = Arabieren] versiering (i.d. trant van de arabische stijl) in teken- of bouwwerk met fantastisch ineengestrengelde bladermotieven, krullen e.d.; (muz.) bloemrijke melodische figuur.

1993
2022-01-20
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Arabesk

(arabeske) danshouding; versiering; kronkeling

1990
2022-01-20
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

arabesk

arabesk - Decoratief patroon van gestileerd gebladerte met een doorlopende stengel die regelmatig splitst, zodat er een tweede reeks bebladerde stengels als tegenhanger ontstaat. Wordt ook meer algemeen gebruikt voor 'allover patterns' op fantasievol rolwerk met bladmotieven.

1981
2022-01-20
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Arabesk

versiering uit dooreengestrengelde blad- en rankmotieven, die in de Oudheid als plastische decoratie op zuilen en pilasters werd aangebracht. Bij de bouwwerken van de Renaissance treft men de arabesk evengoed aan als bij die van het Rococo en van de Jugendstil.

1973
2022-01-20
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Arabesk

[Fr. arabesque, Sp. arabesco, Arabisch], m./v. (-en), 1. versiering, hetzij vlak of plastisch, bestaande uit een slingerende grondlijn, bekleed met bladeren, bloemen, vruchten, gedeelten van mensen- of dierenbeelden in grillige vormen; 2. (meestal in de Franse vorm arabesque) opgewekt muziekstuk in (quasi-)Arabische stijl; 3. een danshouding in het...

Lees verder
1955
2022-01-20
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Arabesk

Arabische versiering aan meubels, huizen, enz.; slingerende lijn, versierd met bladeren e.a. figuren.

1950
2022-01-20
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Arabesk

v. (-en), versiering, hetzij vlak of plastisch, bestaande uit een slingerende grondlijn, bekleed met bladeren, bloemen, vruchten, gedeelten van mensen- of dierenbeelden in grillige vormen, maar op sierlijke wijze geschikt en aaneengestrengeld ; — (bij uitbr.) kronkeling : de arabesken van een beekje.

1937
2022-01-20
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

arabesk

v. arabesken (Fr. arabesque: aan planten, bloemen ontleend versieringsmotief): arabesken zijn van Arabische afkomst, de Islam verbood mensen of dieren af te beelden.

1933
2022-01-20
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Arabesk

Arabesk - heet in de beeldende kunst een voortloopende, op verschillende wijzen ineengestrengelde siervorm. Het woord heeft, wat zijn nadere bepaling aangaat, in den loop der tijden een geheel verschillende beteekenis gekregen. Allereerst verstaat men onder a. een vlak ornament, uit voortloopende geometrische figuren bestaande. Deze figuren kunnen...

Lees verder
1928
2022-01-20
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Arabesk

is een siermotief, bestaande uit gebogen lijnen, waaruit gestyleerde bloemen cn bladeren ontspruiten. Arabesken worden gebruikt voor de versiering van bouwwerken, kunstvoorwerpen enz. enz. Deze manier van versieren is oorspronkelijk afkomstig van de Arabieren, al wordt het woord Arabesk ook voor heel andere versieringen gebruikt. Voor soortgelijke...

Lees verder
1922
2022-01-20
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Arabesk

Iets wat den Arabieren eigen is, wat in hun smaak valt, nl. een versiering o! ornament op Arabische wijze, zooals vooral door de Moren in Spanje werd gebruikt, en die zich door haar grillige vormen onderscheidt.

1916
2022-01-20
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Arabesk

Arabesk - een siermotief op de wijze van het Arabisch ornament gevormd. De Italianen van de 15e en 16e eeuw gebruikten, de uitdrukking „rabeschi” voor de meest uiteenloopende soorten van ornament, voor ranken, kandelaber-motieven, rolwerk, zelfs voor grotesken. (Zie voor al deze woorden ORNAMENT). Daar het woord oorspronkelijk echter toch een sierw...

Lees verder
1898
2022-01-20
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ARABESK

v. (-en) versiering in de schoone kunsten bestaande uit eene slingerende grondlijn, bekleed met bladeren, bloemen, vruchten gedeelten van menschen of dierenbeelden in grillige vormen, maar op sierlijke wijze geschikt en aaneengestrengeld.