Wat is de betekenis van Apatiet?

1994
2023-02-07
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Apatiet

[Gr. apatè = bedrog] bep. mineraal, calciumfosfaat Ca3(P04)2 + CaCl2 of CaF2 (omtrent de samenstelling had men enige tijd in het onzekere verkeerd).

1993
2023-02-07
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Apatiet

mineraal

1990
2023-02-07
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

apatiet

apatiet - Een calciumfosfaatmineraal, algemeen gebruikt als bron voor fosfor, dat maximaal 20% fosforpentoxide kan bevatten.

1973
2023-02-07
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Apatiet

[Gr. apataein, bedriegen, daar dit mineraal vroeger nogal eens met andere verwisseld werd], o. (g. mv.), groep van mineralen, waarvan de voornaamste zijn fluorapatiet, pyromorfiet, vanadiniet en mimetesiet. Apatiet, Ca5(PO4)3(OH,F,Cl), heeft een hexagonale, bipiramidale kristalstructuur. De PO4-groepen vormen tetraëders met zuurstofatomen in d...

Lees verder
1954
2023-02-07
Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Apatiet

is een hexagonaal mineraal, behorend tot de fosfaten, met chem. formule 3 (Ca3P2O8) CaF2 en heeft i.h.a. een groenachtige kleur. A. komt zeer verbreid, doch in geringe hoeveelheden voor; leverancier van fosfor en daarom zeer belangrijk.

1950
2023-02-07
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Apatiet

o., mineraal, fosforzure kalk.

1949
2023-02-07
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Apatiet

vrij uitgebreide groep mineralen met als algemene samenstelling 3 Mn3 (RO4)2, M11 X2 of MIr5 (RO4) X, waarin M11 calcium of lood kan zijn, R fosfor, arsenicum of vanadium en X chloor of fluor.

1948
2023-02-07
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

apatiet

sterk fosforhoudend mineraal, gevonden op bet schiereiland Kola.

1947
2023-02-07
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Apatiet

is een mineraal. Er bestaan verschillende apatieten, die samen een isomorfe reeks vormen; zij kristalliseren alle hexagonaal. Fluoor-apatiet heeftde formule [Ca{ (P04) 2Ca3 }3] F2, chloorapatiet [Ca'} (P04)2Ca3}’3]Cl. In carbonaatapatiet is F2 vervangen door C03 en in sulfaatapatiet door S04. De meeste apatieten zijn isomorfe mengsels va...

Lees verder
1933
2023-02-07
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Apatiet

mineraal, bestaande uit zeshoekige kristallen. Fosforzure kalk.

1933
2023-02-07
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Apatiet

Apatiet - hexagonaal mineraal van de chemische samenstelling FCa5(P04)3Cl. Dit al of niet gekleurde mineraal komt zeer algemeen voor in eruptiefgesteenten (zie Gesteenten), hoewel in geringe hoeveelheid. In grootere hoeveelheden komt a. vaak samen voor met ijzerertsen. De cryptokristallijne variëteit van apatiet heet phosphoriet. Deze stof is zeer...

Lees verder
1916
2023-02-07
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Apatiet

Apatiet - mineraal Ca5 (Cl, F, OH) [PO4]3 hexagonaal, bipyramidaal kristalliseerend in slanke of korte zuilvormige kristallen of in plaatjes evenwijdig aan de basis, isomorf met pyromorfiet, vanadiniet, endlichiet, mimetesiet. Er zijn zuivere fluorapatieten dus zonder chloor of hydroxyl. Komt voor als ondergeschikt bestanddeel van alle gesteenten;...

Lees verder
1908
2023-02-07
Vivat

Schrijver op Ensie

Apatiet

(gr., apatê, bedriegerij). Naam door Werner gegeven aan een mineraal, bestaande uit phosphorzure kalk, chloorcalcium en fluorcalcium, Ca5P3O12; specifiek gewicht 3,16 tot 3,22, dichtheid 4 tot 5; het kristalliseert meestal in regelmatige hexagonale prisma’s, is schelpachtig op de breuk, vet- of glasachtig van glans en meest licht- of gr...

Lees verder
1898
2023-02-07
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

APATIET

o. gesteente, bestaande uit calciumphosphaat. fluorcalcium en chloorcalcium.

1870
2023-02-07
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Apatiet

Apatiet is eene delfstof, die tot de spaatsoorten behoort en uit phosphorzuren kalk, fluoorcalcium en chloorcalcium bestaat. Het kristalliseert meestal in regelmatige zeszijdige prismas met afgestompte eindkanten. Ook wordt het wel eens aangetroffen in vezelige en korrelige massas. Zijne hardheid is gelegen tusschen die van vloeispaat en vel...

Lees verder
1864
2023-02-07
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

apatiet

apatiet - o. zekere delfstof

Gerelateerde zoekopdrachten