Wat is de betekenis van Antoninus?

2023-10-02
Nederlandse Voornamenbank

Meertens Instituut (2020)

Antoninus

Zie Antonius

2023-10-02
Voornamenboek

Dr. Johannes van der Schaar (1964)

Antoninus

m -> Antonius.

Direct toegang tot alle 11 resultaten over Antoninus?

Word nu vriend van Ensie
2023-10-02
Archeologische Encyclopedie

H. Arends (1962)

Antoninus

Muur van. Door Rom. veldheer (latere Keizer) Antoninus Pius in Schotland aangelegde en van forten voorziene verdedigingsmuur tussen de Forth en de Clyde ten N. v.d. muur van Hadrianus*; lengte 60 km; na korte tijd weer verlaten. Z. limes.

2023-10-02
Woordenboek Nederlands -Latijn

Dr. J.F.L. Montijn (1949)

Antōnīnus

i, m. naam van verschillende Romeinse keizers, b.v. A. Pius. Daarv. Antōnīnĭānus, van Antoninus, Antoniniaans.

2023-10-02
Encyclopedie voor Iedereen

John Kooy (1933)

Antoninus

1) A. Pius, Romeinsch keizer (138/161), bracht door vreedzame politiek het rijk tot gr. bloei; 2) Marcus Aurelius A. (121/180), Rom. keizer en filosoof, streed a/d Donau tegen Germaansche volksstammen, liet „Zelfbeschouwingen” na; 3) heilige, Dominicaan, aartsbisschop v. Florence v. 1446/’59; feest: 10 Mei.

2023-10-02
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Antoninus

Antoninus - zie Antonijnen.

2023-10-02
Modern Woordenboek

Jozef Verschueren (1930)

Antoninus

(anto'ni:nus) (H.) ° 1389, dominikaan, aartsbisschop van Florence. † 1459; feest: 10 mei.

2023-10-02
Oosthoek encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Antoninus

Antoninus - 1) Heil., geb. 1389 te Florence, overl. 2 Mei 1459; in 1405 trad hij in de orde der Dominicanen, bekleedde in verschillende kloosters het ambt van prior en werd in 1446 aartsbisschop van Florence, waar hij gedurende de pestepidemie en hongersnood in 1448 en de aardbeving van 1453 met groote zelfopoffering en onvermoeiden ijver het lijde...

2023-10-02
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Antoninus

Twee Romeinsche keizers droegen dezen naam: A. Pius (eigenlijk Titus Aurelius Fulvius Bojonius A. P.) geb. in 86 n. C. te Lanuvium, volgde zijn vader Titus Aurelius Fulvius als consul op en bekleedde eenige staatsambten met zoo groote uitnemendheid, dat hij de bizondere aandacht trok van keizer Hadrianus en deze hem in 138 tot zoon aannam. Na diens...

2023-10-02
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Antoninus

Antoninus is de naam van twee Romeinsche keizers. De eerste, Antoninus Pius of eigenlijk Titus Aurelius Fulvius Bojonius Antoninus Pius, een zoon van Aurelius Fulvius, werd geboren in de Latijnsche stad Lanuvium. Hij was de telg van een aanzienlijken stam, afkomstig uit de omstreken van Nemausus (Nimes). Reeds vroeg werd hij qu...

2023-10-02
Geographisch- historisch woordenboek

Servaas de Bruin, D. Noothoven van Goor (1869)

Antoninus

de heilige, geb. 1389 te Florence, eerst dominicaner monnik, daarna achtereenvolgend prior van verscheidene kloosters, eindelijk 1446 aartsbisschop van Florence; gest. 1459; in 1523 door paus Adriaan IV gecanoniseerd; gedenkdagen 2 en 10 Mei.