Wat is de betekenis van ANTIEK?

2019
2022-01-22
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

antiek

antiek - Zelfstandignaamwoord 1. oude kunst-, sier- en gebruiksvoorwerpen, die verzameld en verhandeld worden Hij handelt in antiek. antiek - Bijvoeglijk naamwoord 1. oud, maar waardevol Op de veiling gaat een omvangrijke partij antieke teg...

Lees verder
2018
2022-01-22
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

antiek

antiek - zelfstandig naamwoord uitspraak: an-tiek 1. oude, waardevolle kunstvoorwerpen van minstens 100 jaar oud ♢ wij hebben veel antiek in huis Zelfstandig naamwoord: an-tiek het antiek

Lees verder
2017
2022-01-22
Studenten

Jargon & Slang van Studenten

Antiek

Antiek - een antieke kater hebben: van gisteren of eergisteren.

2002
2022-01-22
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

antiek

Antiek is: 1) de aanduiding voor de producten van de Grieken (2) en de Romeinen (2); 2) op de manier van de Grieken en de Romeinen; 3) verzamelnaam van kunstnijverheid, gewoonlijk van voor 1850 vooral meubels, voorwerpen van zilver, tin en glas.

1993
2022-01-22
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Antiek

oude kunstvoorwerpen; ouderwets; oud

1981
2022-01-22
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Antiek

uit de tijd van de Grieks-Romeinse cultuur. Tegenwoordig wordt „antiek” ook gebruikt in de betekenis van „uit een oudere tijd afkomstig”; zie ook antiquair.

1976
2022-01-22
Gerben Abma

Encyclopedie van het hedendaagse Friesland (1976)

ANTIEK

Verzamelnaam voor ambachts- en kunstnijverheidsprodukten, die minstens plm. een eeuw oud zijn. Het in verhouding vrij rijke agrarische en maritieme verleden, de daarmee samenhangende eigen culturele ontwikkeling en de wijzigingen in economische structuur tussen 1870 en 1970 maakten Friesland tot een belangrijke leverancier van antiquiteiten: Fr. kl...

Lees verder
1958
2022-01-22
Encyclopedie van Friesland

Encyclopedie van Friesland (1958) onder redactie van Prof. Dr. J.H. Brouwer

ANTIEK

Pieter Claesz, zie Pieter Claesz.

1955
2022-01-22
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Antiek

uit de Oudheid afkomstig; in de trant of smaak der Ouden; ouderwets.

1952
2022-01-22
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Antiek

adj. & adv., antyk.

1950
2022-01-22
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Antiek

(<Lat.), I. bn. (-er, st), 1. van, betrekking hebbend op of afkomstig uit de Griekse of Romeinse Oudheid, of in dezelfde trant bewerkt, in ’t bijz. van kunstwerken: naar antieke modellen werken; antieke urnen ; antieke kunst, vorm, stijl, geest, beschaving; 2. uit oude tijden afkomstig (vooral van voortbrengselen der kunstn...

Lees verder
1949
2022-01-22
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Antiek

alg.: al wat niet hedendaags of modern is; veelal kunst- (speciaal kunstnijverheids-) werken van gewoonlijk vóór 1800, bijz.: kunstwerken uit de landen rondom Oude Wereldzee van ca 1000 v.C. tot ondergang Rom. rijk. Deze antieke kunst wordt in vier tijdperken onderscheiden: 1. prae-Helleense, 2. klassiek Griekse, 3. Hellenistische, 4....

Lees verder
1948
2022-01-22
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

antiek

oud, ouderwets, uit of in de trant van vroegere eeuwen; de ~en, de oude Grieken en Romeinen.

1939
2022-01-22
Humoristisch woordenboek

Amusant-Zorgenverdrijvend Woordenboek (De Kolibri)

Antiek

Het ouderwetse tegen fantazieprijzen.

1937
2022-01-22
Koenen

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

antiek

Fr. antique, Lat. antiquus, 1. bn., bw. (oud; ouderwets; inz. volgens de trant van oude dagen inz. van de Gr. en Rom. oudheid): een antieke kast; een antiek gemeubileerde kamer; 2. antieken o. of m. mv. (kunstwerken of kunstenaars der klassieke oudheid).

Lees verder
1928
2022-01-22
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Antiek

wil zeggen oud of ouderwets. Het woord heeft verschillende betekenissen. Onder antieke kunst verstaat men gewoonlijk de kunst van de oude Grieken en Romeinen. Mensen, die een voorliefde voor „antiek” hebben, verzamelen dikwijls meubelen, kunstvoorwerpen, schilderijen uit vorige tijdperken en mensen, die er in hun kledin ouderwets en bui...

Lees verder
1922
2022-01-22
Wetenswaardig Allerlei

Wetenswaardig Allerlei door T. Pluim, uitgave 1922

Antiek

Onder de „Ouden" moet men hier verstaan de Grieken en Romeinen; bijv. de antieke kunst — de kunst der Ouden of de Grieksche en Romeinsche kunst; een antieke vaas = een vaas uit de oudheid. Ook zegt men wel schertsend: een antieke hoed, voor: een ouderwetse hoed. — Afleidingen zijn: antiquiteiten = oudheden; antiquaar — een kenner van of een handela...

Lees verder
1916
2022-01-22
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Antiek

Antiek - (Fr.), oud, ouderwetsch; ook wat betrekking heeft op de Grieksch-Romeinsche oudheid.

1898
2022-01-22
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

ANTIEK

bn. (-er, -st), uit oude tijden afkomstig (vooral van voortbrengselen der kunstnijverheid), oud, ouderwetsch eene antieke kast, antieke vazen; — (scherts.) uit de mode, ouderwetsch wat een antieken hoed heb je op; — in ’t bijzonder van kunstwerken uit de Grieksche of Romeinsche Oudheid afkomstig (of in denzelfden trant bewerkt) n...

Lees verder
1870
2022-01-22
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Antiek

Antiek, afkomstig van het Latijnsche woord antiquus (oud), noemt men in het algemeen alles, wat betrekking heeft op de ontwikkeling van de volken der Oudheid en dus eene afzonderlijke klasse vormt naast datgene , wat in verband staat met de ontwikkeling der volkeren van het middeleeuwsche en hedendaagsche tijdperk. Het woord antieken...

Lees verder