2020-02-25

annominatie

L annominatio (adnominatio). Constructie- en/of betekenisfiguur waarbij een woord variërend herhaald wordt, bv. ‘verboden te verbieden’. Een herhaling met variatie van buigingsvorm heet polyptoton↗, bv. het beste van het beste. Een herhaling met variatie van woordsoort heet fi- gura↗ etymologica, bv. een graf graven, een droom dromen, een drankje drinken (vgl. paronomasie↗). Functies: 1) benadrukking N) ‘Ay, lief, hebb’ik lief een Lief’ (Hadewijch) L) ‘Homo sum, humani ni...

2020-02-25

Annominatie

Annominatie - een stijlfiguur, waarbij woorden die tot eenzelfden stam behooren, in nauwe verbinding tot elkaar worden gebracht. B. v. Matth. 16:18, gij zijt Petrus en op deze rots (petra) zal ik mijn kerk bouwen (tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam).