2020-01-24

Anisogamie

Het verschillend zijn van de geslachtscellen; het binnen een soort bestaan van grote, onbeweeglijke gameten (eicellen) en kleine, beweeglijke gameten (spermacellen) Seksuele voortplanting met meiose, recombinatie en bevruchting gaat terug op het ontstaan van de eukaryoten, 1,5 tot 2 miljard jaar geleden. Opvallend is dat de geslachtscellen daarbij ongelijk geworden zijn, met verschillen tussen de gameten die we nu herkennen als mannelijke (klein en beweeglijk) en vrouwelijke (groot en onbeweegli...

2019-01-28

Gameet

Geslachtscel; haploïde cel, mannelijk of vrouwelijk, die dient voor de voortplanting Bijna alle organismen hebben gameten van ongelijke grootte. Er is een grote gameet (macrogameet) met veel dooier die onbeweeglijk is, en een kleine gameet (microgameet) die geen dooier bevat en beweeglijk is. De eerste noemen we vrouwelijk (eicel, oöcyt), de tweede mannelijk (zaadcel, spermacel). Gameten worden gevormd in een gonade (ovarium of testis) via gametogenese (spermatogenese en oögenese). Een onderd...

2019-09-15

Disruptieve selectie

Evolutionair proces waarbij fenotypes met extreme waarden (hoog en laag) tegelijkertijd een voordeel hebben De purperzaadkraker (Pyrenestes ostrinus), een Afrikaanse vinkachtige vogel, is polymorf voor de snavelgrootte. In een populatie zijn dieren aanwezig met een smalle snavel (gemiddeld 12 mm), naast dieren met een brede snavel (15 mm), terwijl de tussenliggende waardes minder vaak voorkomen. Dit patroon wordt in stand gehouden door disruptieve selectie. Dieren met brede zware snavels zijn he...

2019-03-21

bevruchting

bevruchting - v. (-en), ook: amfimixis, conceptie, conjugatie, het proces van de versmelting van twee geslachtscellen (gameten). Het versmeltingsprodukt van de geslachtscellen heet zygote. De beide gameten zijn eenkernig en haploïed en bij de bevruchting versmelten ook de beide kernen, zodat de zygote eenkernig en diploïed is (bevat dus tweemaal zoveel chromosomen als de kern van een gameet). Het aantal chromosomen wordt op een bepaald ogenblik in de ontwikkeling van de gameten tot de helft te...

2019-07-10

Morfologie der planten

De uitwendige morfologie der planten (de inwendige is de anatomie) is uiteraard begonnen bij die planten, die in onze omgeving de belangrijkste rol spelen: de Angiospermen (Bedektzadigeri). Reeds vroeg vielen de drie autonome hoofdorganen stengel, wortel en blad op. In het bijzonder trachtte men alle bij de Angiospermen aangetroffen vormen tot een der drie genoemde hoofdorganen of delen er van terug te brengen. Hierbij kwamen vanzelf die talrijke gevallen naar voren die wij thans homo...