Wat is de betekenis van Analysis?

2021
2022-11-27
Blockchain

Blockchain woordenboek

Analysis

analysis wordt in de klassieke beurswereld op verschillende methoden toegepast om het koersverloop te ontleden en om te trachten toekomstige koersbewegingen te voorspellen.

1985
2022-11-27
Woordenboek automatisering

Henk Biemond - 1985

Analysis

Analyse Het methodisch onderzoek van een probleem en het ontleden van dit probleem in kleinere elementen voor een nader gedetailleerd onderzoek.

1951
2022-11-27
Woordenboek Engels (EN-NL) 1951

Dr. F.P.H. van Wely

Analysis

analyse, ontleding, ontbinding; overzicht (van de inhoud).

1937
2022-11-27
Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

ANALYSIS

Ontleding.

1870
2022-11-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Analysis

Analysis of analyse is een Grieksch woord, dat oplossing of ontleding beteekent. Op het ge-bied der wijsbegeerte staat zij tegenover de synthesis (zie onder dat woord). Zij is de logische behandeling van een gegeven denkbeeld, waarbij wij dit laatste in zijne bestanddeelen, kenmerken enz. ontbinden. Daarom noemt men een begrip, hetwel...

Lees verder