Wat is de betekenis van Alexander?

2020
2021-07-28
Meertens Instituut

Nederlandse Voornamenbank

Alexander

Gri. 'de afweerder der mannen, de beschermer'. Mogelijk echter oorspronkelijk een Hettitische naam: koning Alaksandus, omstreeks 1300 voor Christus, door volksetymologie later vervormd tot Gri. Alexandros. Vooral bekend door Alexander (III) de Grote, de Macedoniër. In de Middeleeuwen is de naam gepopulariseerd door de zogenaamd Alexanderromans (ver...

Lees verder
2019
2021-07-28
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

Alexander

Alexander - Eigennaam 1. (mannelijke naam) jongensnaam

Lees verder
2004
2021-07-28
Ikonen Lexicon

Geschreven door Karin Braamhorst, 2004

Alexander

Alexander was de patriarch van Alexandrië in de vierde eeuw. Hij leidde de oppositie tegen de Arianen. Toen hij nog gewoon bisschop was ten tijde van Mitrofanus, eerste patriarch van Constantinopel, werd hij naar het eerste concilie in Nicea gestuurd omdat de patriarch niet kon vanwege zijn hoge leeftijd en kwalen. Alexander verdedigde daar vurig d...

Lees verder
1994
2021-07-28
Lexicon Nederland en België

Lexicon van de geschiedenis van Nederland & België

Alexander

Alexander, eigenlijk Willem Alexander Frederik Constantijn Nicolaas Michiel, prins der Nederlanden, *2.8.1818 Soestdijk, +20.2.1848 Madeira; tweede zoon van Willem II. Prins Alexander studeerde in Leiden, waarna hij in militaire dienst ging. Hij werd in 1840 luitenant-generaal en inspecteur van de cavalerie. Hij was een van de huwelijkskandidaten v...

Lees verder
1980
2021-07-28
Blauwe Scheen

Lexicon Beeldende Kunstenaars

Alexander

Johan August Hector, (‘August’); geb. Sluis 23 oktober 1863, overl. Den Haag 11 september 1942. Woonde en werkte in Den Haag. Beeldhouwer. Heeft les gegeven aan J. C. Altorf en A. de KruijffScheen 1969.

Lees verder
1965
2021-07-28
Historische figuren

Historische figuren

Alexander

(Willem Alexander Karel Hendrik Frederik; 1851-1884) Prins der Nederlanden, jongste zoon van koning Willem III. Studeerde in Leiden, leefde teruggetrokken en bleef ongehuwd. Werd kroonprins na het overlijden van zijn broer Willem in 1879, maar was ziekelijk en stierf voor zijn vader overleed.

Lees verder
1964
2021-07-28
voornamen

Voornamenboek

Alexander

m Gri. ‘de afweerder der mannen, de beschermer". Mogelijk echter oorspr. een Hettitische naam: koning Alaksandus, ca. 1300 v Chr., door volksetymologie dan vervormd tot Gri. Alexandros. Vooral bekend door Alexander (lil) de Grote, de Macedoniër. In de middeleeuwen is de naam vooral ook gepopulariseerd door de zgn. Alexanderromans....

Lees verder
1961
2021-07-28
Mythologische Encyclopedie

Geschreven door Dr. A. van Anken

ALEXANDER

(Gr. Alexandros) Zie Paris.

Lees verder
1955
2021-07-28
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ALEXANDER

naam van 7 pausen en een tegenpaus: I (105-115); II (1061-1073); III (1159-1181); IV (1254-1261); V, tegenpaus tijdens Westers Schisma (1409-1410); VI (1492-1503); VII (1655-1667); VIII (1689-1691). Alexander VI, uit het geslacht Borgia, was reeds op 26-jarige leeftijd door zijn oom, paus Callistus III, onder de kardinalen opgenomen en met talrijk...

Lees verder
1950
2021-07-28
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Alexander

Gr. Ale'xandros, 1. andere naam voor Paris in de Ilias ; 2. Alexander III, de Grote {356—323), koning van Macedonië (336) als opvolger van Philippus. Opgevoed door Aristoteles. Door zijn veldtocht tegen Perzië, waarbij hij tot in Indië doordringt, wordt hij de grootste veroveraar van de Oudheid en het voorbe...

Lees verder
1940
2021-07-28
gevleugelde woorden

J.H. de Ruijter

Alexander

Zie: Als ik Alexander niet was, zou ik Diogenes willen zijn.

1939
2021-07-28
Koenen

Woordenboek Koenen

Alexander

bijgenaamd de Grote, wereldveroveraar, 356-323 v. C.

1926
2021-07-28
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Alexander

I. De Heilige Schrift spreekt van zes mannen, die dezen naam droegen. 1. Alexander de Groote, koning van Macedonië (336—323 v. C.), die niet met name genoemd wordt, maar toch duidelijk aangewezen wordt (Dan. 8 : 5—8 en 21—22), waar sprake is van den geitenbok. In 1 Macc. 1:1—8 en 6:2 wordt hij met name genoemd. Hij was...

Lees verder
1870
2021-07-28
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Alexander

Alexander van Aphrodisias in Carië, ook wel Alexander Aphrodisiensis of de exegeet genaamd, was een beroemd peripathetisch wijsgeer, die in het laatst van de 2de en in het begin van de 3de eeuw onzer jaartelling te Athene en te Alexandrië zijn verblijf hield. Hij legde zich vooral toe op de verklaring der schriften van A...

Lees verder
1864
2021-07-28
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

Alexander

Alexander - orde van St. Alexander Newski, russische ridderorde