Synoniemen van Afstand

2019-12-14

Afstand

De afstand tussen twee plaatsen gemeten in kilometers, reistijd en kosten.

2019-12-14

Afstand

Afstand - 'met afstand': met een duidelijke voorsprong. 'Iemand op afstand zetten': een duidelijk voorsprong nemen op. Beide uitdrukkingen zijn van Vlaamse origine, maar raken langzamerhand ook ingeburgerd in de Nederlandse wielertaal. De man die met afstand als beste Nederlandse klimmer te boek stond, mocht nota bene genieten van de anonimiteit der niet-genoemden. - Wieler Revue 14.12.1990 ​

2019-12-14

Afstand

Deze is gelijk aan de lengte der regte lijn, die twee voorwerpen verbindt. Eenigzins anders is het, wanneer men van den afstand spreekt van dorpen en steden. In dit geval geldt de lengte van den weg, die twee zulke plaatsen vereenigt, hoe hij ook kronkelen moge, en men drukt dien afstand doorgaans uit in uren gaans van 20 in een graad op den evenaar of van 5555 Ned. el. Men kan een afstand regtstreeks meten met de meetketting en ook door middel der driehoeksmeting, waarover wij in het artikel v...

2019-12-14

afstand

afstand - Zelfstandignaamwoord 1. de ruimte die zich ergens tussen bevindt Van hier naar de noordpool is een behoorlijke afstand. 2. ~ doen van iets: geen aanspraak meer doen op eigendomsrechten, schenken, doneren, cessie, geven, afstaan Het meisje deed met moeite afstand van haar lievelings beer. Woordherkomst samenstelling van af en stand Naamwoord van handeling van af...

2019-12-14

AFSTAND

m. (bijb. dicht.) het laten varen van een voornemen, eene handeling of eene gezindheid afstand van ongerechtigheid; — den eigendom of het bezit van of wel de aanspraak op iets laten varen hij schrikt van een testament, als ware het een voorbarige afstand van zijn goed, in den daarop volgenden morgen werd Napoleon een enkel uur tijd gegeven om te kiezen tusschen een vrijwilligen afstand en eene gedwongen afzetting; — afstand doen van de regeering, van den troon, van de kroon, van den schepter...

2019-12-14

Afstand

(Synoniem voor: Doorhaling) Een doorhaling is het machtigen van de bewaarder tot een doorhaling van een hypotheek of een beslag door een inschrijving van een verklaring van waardeloosheid op een inschrijving van een hypotheek of een beslag in de openbare registers.

2019-12-14

Afstand

met - met grote voorsprong; duidelijk; verreweg; met groot verschil. Deze uitdr. stamt uit de sportverslaggeving, waar ze werd gebruikt m.b.t. een (overduidelijke) overwinning. Wellicht ontleend aan het Duits, waar sportverslaggevers de uitdr. mitAbstand al sinds ca. 1920 gebruiken (Klipper). Reinsma 1984 vermeldt enkel de sportbet. Teg. echter in veel ruimere kring verspreid. Afgaande op de periodieke steekproeven onder de bevolking is Hans-Dietrich Genscher met afstand nog steeds de populairs...

2019-12-14

afstand

(de; en) LO - looponderdeel van een zekere lengte, bv. de 1.500 m, 100 m horden.

2019-12-14

afstand

afstand - zelfstandig naamwoord uitspraak: af-stand 1. ruimte tussen twee plaatsen of dingen ♢ welke afstand hebben jullie gelopen? 1. je moet een beetje afstand nemen [er niet meer zo druk mee bezig zijn] 2. er afstand van doen [het opgeven, het afstaan]

2019-12-14

Afstand

Afstand - 1) (wisk.), a. tusschen twee punten: de lengte van de rechte verbindingslijn. b. tusschen twee, hetzij evenwijdige, hetzij kruisende lijnen: de lengte van de gemeenschappelijke loodlijn. c. tusschen twee evenwijdige vlakken: de lengte van de gemeenschappelijke loodlijn. d. de sferische a.: de afstand tusschen twee punten op den bol, gemeten langs den grooten cirkel, die beide punten verbindt. 2) geodetische a., zie GEODETISCHE LIJNEN. 3) van een schip (abandon). Volgens art. 321 van he...

2019-12-14

Afstand

Afstand - (cessie). Afstand van goederen of vorderingen. Zie Acte van cessie en Cessie.