Wat is de betekenis van Afleiding?

2019
2021-10-25
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

afleiding

afleiding - Zelfstandignaamwoord 1. een gebeurtenis of activiteit die de gedachten op iets anders richt De luide sirene van de langsrijdende politieauto was een afleiding die de ruziënde kinderen tot bedaren bracht. 2. (taalkunde) een woord dat middels toevoeging van een voor-, in- of acht...

Lees verder
2018
2021-10-25
Anneke van Schie

Voormalig eigenaar/directeur Uitgeverij Kavanah

Afleiding

De aandacht van de patiënt doelbewust op iets anders richten dan op ongewenste sensaties.

2018
2021-10-25
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

afleiding

afleiding - zelfstandig naamwoord uitspraak: af-lei-ding 1. voorziening voor het laten wegvloeien van overtollig water ♢ deze buis is voor de afleiding van het water 2. beïnvloeding van iemands gedachten waardoor hij aan iets an...

Lees verder
2017
2021-10-25
Taaladvies

Alles over taal

Afleiding

Afleiding is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen. Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels. Met behulp van het achtervoegsel -halve ('uit hoofde van', 'met het oog op') kunnen bijvoorbeeld bijwoorden worden afgeleid van abstrac...

Lees verder
2015
2021-10-25
Groot Retorisch Woordenboek | Lexicon van stijlfiguren

Paul Claes, Eric Hulsens

afleiding

[1] Woordvorming door toevoeging van een prefix (bv. zingen > bezingen), een infix (rijmen > rijmelen), een suffix (rijmelen > rijmelaar) of isolatie van een morfeem (dichten > een dicht). [2] Poëtisch procedé, bv. ‘je muzieke lichaam’ (R. Campert), klasseverhuizing↗ van substantief naar adjectief.

Lees verder
2000
2021-10-25
taaluniversum

Taalunieversum 'taaladvies' termenlijst

Afleiding

Afleiding is een woordvormingsprocedé waarbij aan een grondwoord taalelementen worden toegevoegd die niet als losse woorden kunnen voorkomen. Deze toevoegsels kunnen worden onderscheiden in voor- en achtervoegsels.

1954
2021-10-25
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Afleiding

1.zie electrocardiografie; 2. behandeling om een ziekte of althans een symptoom (bijv. pijn) naar een andere plek van het lichaam te doen overgaan.

Lees verder
1952
2021-10-25
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Afleiding

s., ôflieding; — geven, forbrekke, forsette; — zoeken, de sinnen forsette.

1950
2021-10-25
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Afleiding

v. (-en), de daad van afleiden in de meeste betekenissen van het woord: 1. (geneesk.) prikkel op een gezond lichaamsdeel om aan een ziek deel ontspanning te geven: men maakt een fontanel op de arm, om afleiding te geven aan ziekelijke lichaamsdelen; 2. handeling of voorval waardoor iets gevaarlijks of onaangenaams tijdig wordt afgewend : ...

Lees verder
1898
2021-10-25
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Afleiding

AFLEIDING, v. (-en), de daad van afleiden in de meeste beteekenissen van het woord ; (geneesk.) op een gezond lichaamsdeel om aan een ziek deel ontspanning te geven : men maakt eene fontanel op den arm, om afleiding te geven aan ziekelijke lichaamsdeelen; — eene handeling of een voorval waardoor iets gevaarlijks of onaangenaams tijdig wordt...

Lees verder
1870
2021-10-25
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Afleiding

Dezen naam geeft men aan de werking van bepaalde middelen, waardoor men bij den lijder aan den loop der vochten eene andere rigting geven, eene overmaat van vochten op deze of gene plek verminderen, den ziekelijken toestand der vochten verbeteren of door prikkeling van sommige zenuwen de pijn van het lijdend deel verzachten wil. Laatstgemelde aflei...

Lees verder