Wat is de betekenis van Afgodisch?

1973
2022-05-18
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Afgodisch

afgo'disch, bn. en bw., 1. (van voorwerpen, handelingen, gezindheden) aan de verering van valse god- heden gewijd; 2. (van personen) eig. afgoden aan- biddend, meest overdrachtelijk; dwepend, hartstochtelijk, in verering of liefdebetoon: een afgodisch vereerder van het toneel; (van gemoedsaandoeningen en hartstochten) blijk gevende van blinde...

Lees verder
1950
2022-05-18
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Afgodisch

bn. en bw., 1. (van voorwerpen, handelingen, gezindheden) aan de verering van valse godheden gewijd: afgodische plechtigheden ; 2. (van personen) eig. afgoden aanbiddend, meest overdr. : dwepend, hartstochtelijk, t.w. in verering of liefdebetoon: een afgodisch vereerder van het toneel; — (van gemoedsaandoeningen en hartstochten...

Lees verder
1937
2022-05-18
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

afgodisch

bn., bw.; 1. de afgod of de afgoden betreffende: afgodische plechtigheden; 2. hartstochtelijk; met blinde ingenomenheid liefhebbend, vererend: afgodische liefde; iets afgodisch vereren.

Lees verder
1898
2022-05-18
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Afgodisch

AFGODISCH, bn. en bw. (van voorwerpen, handelingen, gezindheden) aan de vereering van valsche godheden gewijd : afgodische plechtigheden-, — (van personen) dwepend, hartstochtelijk, t. w. in vereering of liefdebetoon : een afgodisch vereerder van het tooneel; — (van gemoedsaandoeningen en hartstochten) blijk gevende van blinde ingenome...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten