2019-10-21

Afgeleide rechtsgrondslag

Rechtsgrondslag voor de vaststelling van maatregelen die is opgenomen in een maatregel (verordening, richtlijnen) die op basis van een rechtsgrondslag in de EU-verdragen is vastgesteld.