Wat is de betekenis van Affectie?

2021
2021-07-27
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Affectie

Affectie wordt ook wel genegenheid genoemd. Affectie kan zich uiten in liefde, maar ook in vriendschap of verering. Affectie komt van het Latijnse 'ad facere', wat 'iets met iemand doen' betekent. Met affectie wordt meestal niet gedoeld op de liefde tussen twee personen die een relatie hebben. Bij affectie gaat het meer om de gevoelens van liefde t...

Lees verder
2020
2021-07-27
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

affectie

genegenheid uitspraak [af-fek-sie] citaat “De mensen in deze gemeenschap komen uit een moeilijk sociaal milieu. Ze missen affectie of aandacht van hun familie en vallen buiten de maatschappij.” Bron: Naomi Heidinga, Pf.nl, 23 september 2017) woordfeit Affectie is al in de Middeleeuwen uit het Frans overgenomen. Affection gaat terug...

Lees verder
2019
2021-07-27
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

affectie

affectie - Zelfstandignaamwoord 1. genegenheid, liefde Knuffelen en affectie tonen. 2. (medisch) aandoening Voor longaffectie is een snelle diagnose en stoppen met methotrexaat noodzakelijk. Woordherkomst via het Franse affection en het...

Lees verder
2018
2021-07-27
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

affectie

affectie - zelfstandig naamwoord uitspraak: af-fec-sie 1. warm gevoel voor iemand waar je van houdt ♢ ik voel veel affectie voor dat kind Zelfstandig naamwoord: af-fec-sie de affectie Synoniemen genege...

Lees verder
2004
2021-07-27
Medische Basiskennis

Begrippenlijst Medische Basiskennis

Affectie

Gevoel van genegenheid.

1994
2021-07-27
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Affectie

[Fr. affection] genegenheid, gunst, liefde; [i]ik voel grote - voor hem. [/i]

Lees verder
1993
2021-07-27
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Affectie

(affektie) genegenheid

1973
2021-07-27
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

affectie

affectie - affec'tie (affektie) [Fr. affection], v. (-s), 1. genegenheid, gunst; ingenomenheid, liefde; in — nemen, bijzonder met iets ingenomen raken; 2. het aangedaan-worden, en (concr.) aandoening, zowel in fysiologische als psychologische zin gebruikt.

1954
2021-07-27
Medisch

Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Affectie

zie affect1 of het bewustzijn van een affect.

1950
2021-07-27
Groot woordenboek der Nederlandse taal - 1950

Nederlands woordenboek (7e druk)

Affectie

(<Fr.), v. (-s), 1. genegenheid, gunst; ingenomenheid, liefde; — in affectie nemen, bijzonder met iets ingenomen raken; 2. aandoening.

Lees verder
1898
2021-07-27
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Affectie

AFFECTIE, v. genegenheid, kunst, welwillendheid, liefde; — in affectie nemen, bijzonder met iets ingenomen raken.

Lees verder
1870
2021-07-27
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Affectie

Affectie is de lijdende toestand van een persoon of zaak tegenover eene werking van buiten. Doorgaans echter beteekent dat woord eene zekere toegenegenheid, welke sterker is dan gunst en minder sterk dan liefde. Ook de geneesheeren spreken van affectie in den zin van aandoening (aangedaanheid), bij voorbeeld van eene affectie van de maag, waarbij n...

Lees verder
1864
2021-07-27
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

affectie

affectie - v. gmv. genegenheid, gunst, welwillendheid, liefde