Wat is de betekenis van Affectie?

2023-06-04
AI woordenboek

ChatGPT (2023)

affectie

Affectie verwijst naar emotionele betrokkenheid of toewijding. Het kan verwijzen naar de liefde en binding tussen mensen, zoals bijvoorbeeld "een ouder-kind affectie" of "een huwelijksaffectie". Ook kan het verwijzen naar emotionele betrokkenheid bij iets, zoals bijvoorbeeld "affectie voor een bepaalde plaats" of &quo...

Lees verder

Direct toegang tot alle 19 resultaten over Affectie?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-04
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Affectie

Affectie wordt ook wel genegenheid genoemd. Affectie kan zich uiten in liefde, maar ook in vriendschap of verering. Affectie komt van het Latijnse 'ad facere', wat 'iets met iemand doen' betekent. Met affectie wordt meestal niet gedoeld op de liefde tussen twee personen die een relatie hebben. Bij affectie gaat het meer om de ge...

Lees verder
2023-06-04
Onze Taal Woordpost

Genootschap Onze Taal (2020)

affectie

genegenheid uitspraak [af-fek-sie] citaat “De mensen in deze gemeenschap komen uit een moeilijk sociaal milieu. Ze missen affectie of aandacht van hun familie en vallen buiten de maatschappij.” Bron: Naomi Heidinga, Pf.nl, 23 september 2017) woordfeit Affectie is al in de Middeleeuwen uit het Frans overgenomen. Affection gaat terug...

Lees verder
2023-06-04
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

affectie

affectie - Zelfstandignaamwoord 1. genegenheid, liefde Knuffelen en affectie tonen. 2. (medisch) aandoening Voor longaffectie is een snelle diagnose en stoppen met methotrexaat noodzakelijk. Woordherkomst via het Franse affection en het...

Lees verder
2023-06-04
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

affectie

affectie - zelfstandig naamwoord uitspraak: af-fec-sie 1. warm gevoel voor iemand waar je van houdt ♢ ik voel veel affectie voor dat kind Zelfstandig naamwoord: af-fec-sie de affectie Synoniemen genege...

Lees verder
2023-06-04
Medische basiskennis begrippenlijst

Frans Verstappen (2004)

Affectie

Gevoel van genegenheid.

2023-06-04
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Affectie

[Fr. affection] genegenheid, gunst, liefde; [i]ik voel grote - voor hem. [/i]

Lees verder
2023-06-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Affectie

(affektie) genegenheid

2023-06-04
Eerste Medisch Systematische Ingerichte Encyclopedie

Uitgeversmaatschappij A. Manteau N.V. (1954)

Affectie

zie affect1 of het bewustzijn van een affect.

2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Affectie

(<Fr.), v. (-s), 1. genegenheid, gunst; ingenomenheid, liefde; — in affectie nemen, bijzonder met iets ingenomen raken; 2. aandoening.

Lees verder
2023-06-04
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

affectie

v. -s, affectiën (Fr.-Lat. affectio): 1. genegenheid, gunst, liefde: een affectie voor iem. hebben; 2. geneesk. een ziekelijke aandoening: een affectie van de maag; l. affek’sie.

Lees verder
2023-06-04
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Affectie

affec'tie [Fr. affection], v. (-s), 1. genegenheid, gunst; ingenomenheid, liefde; in affectie nemen, bijzonder met iets ingenomen raken; 2. het aangedaan worden, en (concr.) aandoening, zowel in fysiologische als psychologische zin gebruikt.

Lees verder
2023-06-04
Vivat's Geïllustreerde Encyclopedie

J. Kramer (1908)

Affectie

Lat., genegenheid, liefde; sterke aandoening van het gemoed; in affectie nemen: buitengewoon met iets ingenomen zijn.

2023-06-04
De kleine Zuiveraar - vreemde woorden woordenboek

G.F. Callenbach (1908)

Affectie

genegenheid, gunst, welwillendheid .

2023-06-04
Wink's vreemde woordenboek

dr. Jan Romein (1906)

Affectie

vr., genegenheid.

2023-06-04
Groot woordenboek der Nederlandsche taal

J.H. van Dale (1898)

Affectie

AFFECTIE, v. genegenheid, kunst, welwillendheid, liefde; — in affectie nemen, bijzonder met iets ingenomen raken.

Lees verder
2023-06-04
Winkler Prins

Anthony Winkler Prins (1870)

Affectie

Affectie is de lijdende toestand van een persoon of zaak tegenover eene werking van buiten. Doorgaans echter beteekent dat woord eene zekere toegenegenheid, welke sterker is dan gunst en minder sterk dan liefde. Ook de geneesheeren spreken van affectie in den zin van aandoening (aangedaanheid), bij voorbeeld van eene affectie van de maag, waarbij n...

Lees verder
2023-06-04
Beknopt kunstwoordenboek

I.M. Calisch (1864)

affectie

affectie - v. gmv. genegenheid, gunst, welwillendheid, liefde

2023-06-04
Kiliaans Etymologicum Teutonicae Linguae

Corneel (van) Kiel (1573)

affectie

Animus, studium, voluntas, affectio.

Lees verder