Wat is de betekenis van afbeelding?

2019
2022-08-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

afbeelding

afbeelding - Zelfstandignaamwoord 1. een grafisch beeld In welk formaat slaat u uw afbeeldingen altijd op, JPG of PNG? Woordherkomst Naamwoord van handeling van afbeelden met het achtervoegsel -ing. Verwante begrippen plaat

Lees verder
2018
2022-08-08
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

afbeelding

afbeelding - zelfstandig naamwoord uitspraak: af-beel-ding 1. voorstelling van iets of iemand ♢ er stond een afbeelding van de computer in de advertentie Zelfstandig naamwoord: af-beel-ding de afbeelding ...

Lees verder
2009
2022-08-08
Geschiedenis & Samenleving

Geschiedenis & Samenleving

afbeelding

Werkelijkheidsvervanger in de vorm van een schilderij, een plaatje, een foto enzovoort.

2002
2022-08-08
Lexicon voor de kunstvakken

Verklaringen van woorden die gebruikt worden in teksten over kunst.

afbeelding

Afbeelding is het resultaat van afbeelden; bijv. een tekening of foto.

1990
2022-08-08
BDI

BDI terminologie

afbeelding

1. algemene benaming voor documenten bestaande uit een tweedimensionaal beeld of set van dergelijke beelden, oorspronkelijk vooral vervaardigd met technieken als tekenen, schilderen of fotografie. 2. zie: illustratie.

Lees verder
1973
2022-08-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

afbeelding

afbeelding - af'beelding, v. (-en), 1. het afbeelden; 2. beeld van iets dat in werkelijkheid of in gedachte bestaat; (in het bijzonder) grafisch beeld, prent, plaat: lijst van afbeeldingen (in een boek); 3. duidelijke, levendige beschrijving; 4. zinnebeeldige voorstelling; 5. betrekking (correspondentie) tussen twee figuren waarbij aan ieder punt v...

Lees verder
1952
2022-08-08
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Afbeelding

s., ôfbylding, ôfbyld (it).

1950
2022-08-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Afbeelding

v. (-en), 1. het afbeelden; 2. beeld van iets dat in de werkelijkheid of in de gedachte bestaat; (in 't bijz.) grafisch beeld, prent, plaat: lijst der afbeeldingen (in een boek): 3. duidelijke, levendige beschrijving; 4. zinnebeeldige voorstelling. AFBEELDINKJE, o. (-s). AFBEELDINGSMATERIAAL, o.; ...WIJZE, v.

Lees verder
1947
2022-08-08
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Afbeelding

(1) noemt men in de wiskunde een betrekking tussen twee figuren, waarbij aan ieder punt van de ene figuur (voorbeeldfiguur of af geheelde figuur) precies één punt van de andere figuur (beeldfiguur) is toegevoegd. Een fotografische afbeelding bijvoorbeeld is bij benadering zulk een afbeelding, waarbij de beeldfiguur de foto zelf is, te...

Lees verder
1937
2022-08-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

afbeelding

v. -en, afbeeldinkje, het afbeelden; het afgebeelde; een beeld, portret enz.; (afbeeldsel, o. -s, -en.)

1916
2022-08-08
Oosthoek 1916

Nederlandse encyclopedie, uitgegeven van 1916-1925.

Afbeelding

Afbeelding - (wisk.), elke overeenkomst tusschen groepen van elementen, waarbij aan elk element van de eene groep volgens een vaste wet een of meer elementen van de andere groep worden toegevoegd. In den regel is de eene groep van meetkundigen aard. Zoo wordt de reeks van alle reëele getallen afgebeeld op een rechte (of kromme) lijn, van getallenpa...

Lees verder
1898
2022-08-08
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Afbeelding

AFBEELDING v. (-en), het afbeelden; beeld van iets dat in de werkelijkheid of in de gedachte bestaat; duidelijke en levendige beschrijving van iets; zinnebeeldige voorstelling van iets. Afbeeldinkje, o. (s).