Wat is de betekenis van advent?

2021
2022-08-08
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Advent

Advent, adventus in het Latijn, is de verwachting van de komst van de grote Koning van de wereld. Advent is ook de tijd van de voorbereiding op het kerstfeest. In de periode van vier weken voor Kerstmis wordt elke zondag in de kerk een kaarsje ontstoken van de kerstkrans. Daarom heten deze zondagen de eerste, tweede, derde en vierde zondag van de a...

Lees verder
2020
2022-08-08
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

ADVENT

UIT: Weinig animo voor zegening kribben (Janine van de Casteel, BN/DeStem, 20 december 2010) CONTEXT: "We doen dit al jaren op de vierde zondag van de ADVENT, als Kerstmis heel dichtbij is", zei pastor Wiel Wiertz. : de vier weken voor Kerstmis UITSPRAAK: [at-fent] WOORDFEIT: Op de vierde zondag voor Kerstmis begint de adventstijd oft...

Lees verder
2019
2022-08-08
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

advent

advent - Zelfstandignaamwoord 1. (religie) een periode van vier weken voor Kerstmis Speciaal voor de advent maken we een adventskrans. 2. (religie) de tijd waarin de komst en wederkomst van Jezus Christus worden verwacht Woordherkomst van het Latijnse woord adventus "aankomst"...

Lees verder
2017
2022-08-08
Henk van Oort

Lexicon antroposofie

Advent

De periode van vier weken voor Kerstmis. Er zijn de eerste, de tweede, de derde en de vierde adventszondag.

1994
2022-08-08
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Advent

[Lat. adventus = (aan)komst, van advenire, adventum, van ad = bij, en venire = komen] (rk) lett.: komst, nadering (des Heren); in de Westerse liturgie de periode van ongeveer vier weken die aan het kerstfeest voorafgaat.

1993
2022-08-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Advent

de vier weken voor Kerstmis

1990
2022-08-08
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

Advent

Advent - Christelijk religieus seizoen dat van de vierde zondag vóór Kerstmis tot Kerstmis duurt en door sommigen als een periode van bidden en vasten wordt gezien.

1981
2022-08-08
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Advent

komst. Het kerkelijk jaar begint met de eerste van de vier adventzondagen. In deze tijd wil de Kerk bij de gelovigen de gedachte verlevendigen aan Christus’ drievoudige komst: zijn eerste (historische) komst in deze wereld (Kerstmis); zijn voortdurend komen tot de mensen in woord en sacrament; zijn zichtbare wederkomst op het einde der tijden...

Lees verder
1973
2022-08-08
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

advent

advent' [Lat. adventus, nadering], m., de besloten tijd van voorbereiding voor het kerstfeest; de vier weken voor kerstmis door de kerk gewijd aan de nagedachtenis van de naderende komst van de Heer. De nadruk ligt op de verwachting van Christus’ komst, die voortduurt in de kerk en eens onthuld zal worden op het einde van de tijden. Het is een tijd...

Lees verder
1955
2022-08-08
Katholicisme encyclopedie

Onder redactie van Prof. dr. J.C. Groot

ADVENT

(Lat. Adventus, komst) is in het Westen de periode van het kerkelijk jaar die voorafgaat aan het Kerstfeest. Zij komt sinds de 6de eeuw in de kalender voor en is onder invloed van het Sacramentarium Gregorianum op 4 weken vastgesteld. Volgens jonger gebruik vormt de 1ste Zondag van de Advent het begin van het kerkelijk jaar. Het hoofdmotief van de...

Lees verder
1951
2022-08-08
Engels

Woordenboek Engels (1951)

Advent

1 komst, nadering; 2 advent.

Lees verder
1950
2022-08-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Advent

(<Lat.), m. (woordelijke betekenis: nadering, naderende komst (des Heren)); R.-K.: de besloten tqd van voorbereiding voor het Kerstfeest; de vier weken voor Kerstmis door de Kerk gewijd aan de gedachtenis van de naderende komst des Heren, in de Westerse kerk beginnende op de Zondag tussen 26 Nov. en 4 Dec., in de Oosterse kerk op 15 Nov.; &mdash...

Lees verder
1949
2022-08-08
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Advent

(Lat.: komst), de voorbereidingstijd van de komst van Christus, nl. de vier weken vóór Kerstmis.

1948
2022-08-08
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

advent

m. de periode i. h. kerkelijk jaar, die het Kerstfeest voorbereidt, zij duurt vier weken. De eerste Zondag v. d. ~ is de eerste dag v. h. kerkelijk jaar.

1947
2022-08-08
Winkler Prins Encyclopedie

Winkler Prins 1947

Advent

(adventus, komst) is in de Westerse liturgie de benaming voor de laatste weken die aan Kerstmis voorafgaan en waarin de Kerk de gelovigen voorbereidt op de komst van Christus. Is ontstaan in het midden van de 5de eeuw als gevolg van de strijd tegen de ketterijen van Nestorius en Eutychius omtrent de Persoon van Christus. In Gallië kende men to...

Lees verder
1937
2022-08-08
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

Advent

m. (Lat. adventus [Domini] = de naderende komst [des Heren]; R.-K. de vier weken vóór Kerstmis).

1933
2022-08-08
Iedereen

Encyclopedie voor Iedereen

Advent

4 weken durende voorbereidingstijd voor Kerstmis bij de R.K. kerk.

1933
2022-08-08
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Advent

(→( Lat. adventus = komst), de voorbereidingstijd, die aan → Kerstmis voorafgaat. Eerst tusschen de 4e en 6e eeuw ontwikkelde deze zich tot een volledig liturgisch geheel, het spoedigst in Gallië, tegen het einde der 6e eeuw ook in Italië. Oudste getuigen zijn: het Concilie van Saragossa in 380 en de liturgische papierrol (rotul...

Lees verder
1928
2022-08-08
Wat is dat?

Wat is dat? Encyclopedie voor jongeren (1938).

Advent

betekent letterlijk komst, of wederkomst. De advent-tijd is de naam, die in verschillende Christelijke kerken gegeven wordt aan die weken, die aan het Kerstfeest voorafgaan; een tijd dus, waarin de gemeente zich voorbereidt op de viering van de komst van Christus. De adventtijd duurt ongeveer vier weken, zowel in de Katholieke als Protestantse kerk...

Lees verder
1926
2022-08-08
Christelijke encyclopedie

Geschreven onder redactie van theoloog F.W. Grosheide, 1925-1931

Advent

De adventstijd is de kerkelijke voorbereidingstijd voor het Kerstfeest. Omdat het Kerstfeest hoogstwaarschijnlijk eerst ontstaan is in de 4e eeuw kon er ook van adventstijd voor deze eeuw geen sprake zijn. Wanneer Durandus zegt, dat de adventstijd er al was in de dagen van Petrus, spreekt hij wel naar een zeer oude traditie, maar niet naar waarheid...

Lees verder