2019-10-20

Additionaliteit

Additionaliteit is de mate waarin aannemelijk is dat een project slechts met behulp van een subsidie kan worden uitgevoerd. Als een project kan worden gefinancierd met eigen geld, een commerciële lening of middels een ander overheidsinstrument dan is de subsidie niet additioneel, maar een substitutie van andere middelen. Alleen "als niet redelijkerwijs gevergd kan worden dat de activiteiten uit eigen middelen of anderszins bekostigd worden" (artikel 14 Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlands...

2019-10-20

Additionaliteit

Additionaliteit is een van de beginselen die ten grondslag liggen aan het functioneren van de Europese structuur- en investeringsfondsen. Dit beginsel bepaalt dat de bijdragen van de fondsen niet als vervanging mogen dienen van de structurele overheidsuitgaven of daarmee gelijk te stellen structurele uitgaven van een lidstaat in de regio´s waarop het beginsel betrekking heeft. Anders gezegd, de financiële toewijzingen uit de structuur- en investeringsfondsen dienen er niet toe te leiden dat de...