Wat is de betekenis van Additionaliteit?

2024-06-25
Begrippenlijst Buitenlandse Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken (2018)

Additionaliteit

Additionaliteit is een van de beginselen die ten grondslag liggen aan het functioneren van de Europese structuur- en investeringsfondsen. Dit beginsel bepaalt dat de bijdragen van de fondsen niet als vervanging mogen dienen van de structurele overheidsuitgaven of daarmee gelijk te stellen structurele uitgaven van een lidstaat in de regio´s waarop h...

2024-06-25
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Begrippen omtrent PSI regulier en Plus

Additionaliteit

Additionaliteit is de mate waarin aannemelijk is dat een project slechts met behulp van een subsidie kan worden uitgevoerd. Als een project kan worden gefinancierd met eigen geld, een commerciële lening of middels een ander overheidsinstrument dan is de subsidie niet additioneel, maar een substitutie van andere middelen. Alleen "als niet redelijker...

Gerelateerde zoekopdrachten