Wat is de betekenis van Additionaliteit?

2018
2022-11-30
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Additionaliteit

Additionaliteit is een van de beginselen die ten grondslag liggen aan het functioneren van de Europese structuur- en investeringsfondsen. Dit beginsel bepaalt dat de bijdragen van de fondsen niet als vervanging mogen dienen van de structurele overheidsuitgaven of daarmee gelijk te stellen structurele uitgaven van een lidstaat in de regio´s waarop h...

Lees verder
2017
2022-11-30
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Begrippen omtrent PSI regulier en Plus

Additionaliteit

Additionaliteit is de mate waarin aannemelijk is dat een project slechts met behulp van een subsidie kan worden uitgevoerd. Als een project kan worden gefinancierd met eigen geld, een commerciële lening of middels een ander overheidsinstrument dan is de subsidie niet additioneel, maar een substitutie van andere middelen. Alleen "als niet redelijker...

Lees verder

Gerelateerde zoekopdrachten