2020-02-17

Actor

Een actor is iemand die door zijn functie betrokken is bij een sociaal of politiek proces. Eigenlijk is een actor een van de vele spelers in een specifieke werksituatie, een beroepsgroep. Bij actoren spreken wordt over het algemeen gesproken over ambtenaren en politici. Iedereen die voor de overheid werkt is in principe een actor, dus ook mensen die werken in het onderwijs, bij de politie of voor de gemeente. Maar onder actoren worden ook mensen gerekend die invloed hebben op het proces. Dit kun...

2020-02-17

Actor

Een persoon of organisatie die invloed kan uitoefenen op een besluit.

2020-02-17

actor

actor - of zender. Producent van een signaal in het mechanisme van de communicatie. De a. beïnvloedt het gedrag van de reactor.

2020-02-17

Actor

Eenheid van handelen (een individu of groep)

2020-02-17

actor

Een overheidsorgaan, een particuliere organisatie of een persoon die een rol speelt of werkzaam is op een bepaald beleidsterrein.

2020-02-17

Actor

Actor, beheerder van de domeinen in de Karolingische tijd (→ domein; → Karolingen).

2020-02-17

actor

actor - Zelfstandignaamwoord 1. handelende persoon of instantie 2. (beroep) aanklager Woordherkomst afgeleid van het Engels ?? met het achtervoegsel -or

2020-02-17

Actor

Actor - (Lat.), 1 )de aanklager in een proces; 2) de slaaf of vrijgelatene, die door zijn meester met het beheer van zijn vermogen werd belast; zoo hadden de actores publici in den Keizertijd het beheer der staatsdomeinen; 3) de tooneelspeler.